1/6
Majelden vårdboende

2/6
Majelden vårdboende

3/6
Majelden vårdboende

4/6
Majelden vårdboende

5/6
Majelden vårdboende

Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i Linköping.
Beställare: Linköping kommun
År: 2011-
I samarbete med Land Arkitektur AB

Naturen är ett bärande tema i det här förslaget förslaget där den fantastiska omgivningen ger tomten dess stora kvalitéer, dels som en upplevelsemässig kvalitet inifrån vårdboendet, dels som en möjlighet till stimulerande utevistelser. Byggnadens utformning, placering och planläggning är därför gestaltad och vald för att åstadkomma ett optimerat utbyte mellan byggnad och befintligt landskap. Majeldens vårdboende möter omgivningen både socialt och skalamässigt. T.ex. föreslås det en mötes- och lekplats anpassad både för barnfamiljer och de gamla, där varierade åldersgrupper har chans att interagera. Skalamässigt är byggnaden uppbruten i två byggnadskroppar som förskjuts i riktningarna och i höjdled. På så sätt optimeras anslutningen mot terrängen. Mellanrummet mellan byggnadskropparna bildar en naturlig entre in i huset och mellanrummet utgör sedan husets kärna dit gemensamma rum kopplas. Härifrån kan man sedan antingen nå husets gemensamma gård eller komma in i husets övriga funktioner som expedition, spa, mötesrum och en grönskande takterass högst upp i huset.