1/7
Kv Reval

2/7
Kv Reval

3/7
Kv Reval

4/7
Kv Reval

5/7
Kv Reval

6/7
Kv Reval

Bostadskvarter med hyres- och bostadsrätter

Plats: Värtahamnen, Stockholm

Beställare: Folkhem

Yta: 200 lgh, BTA 22 500kvm

Beräknad byggstart: 2024

Folkhem vill med detta förslag medverka till visionen om Södra Värtahamnen som en hållbar stadsdel inom Norra Djurgårdsstaden. Vi vill bygga vidare på den historiska hamnmiljöns stora skala och samtidigt skapa ett ekologiskt hållbart kvarter i en urban och levande stadsdel.

Folkhem vill därmed ligga i framkant vad gäller ett hållbart byggande och samtidigt leverera ett kvarter med en hög arkitektonisk gestaltning. Med en stomme av massivträ skapas inte bara ett energi- och klimateffektivt kvarter, utan hänsyn tas också till klimatbelastningen under själva byggprocessen - från materialutvinning till färdig byggnad.

Kv Reval är utformat som ett slutet kvarter med öppningar mot bl a Kvartersparken. Därmed underlättas rörelsen för de boende mellan gård, park och allmänna kommunikationer och ljussituationen på gård och i lägenheter förbättras. Uterummen leder från parkrummet till det intima gårdsrummet och vidare mot Värtans vida vattenrum och Kajstråket.

De 6-14 våningar höga bostadshusen kringgärdar en grön gård med gemensamma funktioner såsom t ex grill- och uteplatser. Byggnaderna bildar en ensemble och skärmar effektivt gården från bullret från Hamnen. På taket finns gemensamma terrasser.

Bostadskvarteret utformas med en förhöjd bottenvåning med publika lokaler för service, förskolor, restauranger etc. Bottenvåningarna rymmer även bostadskomplement som till exempel cykelrum, soprum, förråd etc. Mot Kvartersparken placeras en ny förskola med 6 st avdelningar.