1/9
Kv Krubban

2/9
Kv Krubban

3/9
Kv Krubban

4/9
Kv Krubban

5/9
Kv Krubban

6/9
Kv Krubban

7/9
Kv Krubban

8/9
Kv Krubban

Parallellt uppdrag för utveckling av kv. Krubban, Stockholm
Beställare: SFV
År: 2009

Uppdraget innefattade program- och gestaltningsförslag för det kulturhistoriskt intressanta kv. Krubban på Östermalm i Stockholm. Marge programutredning resulterade i ett förslag som blandar barnkultur och museumaktiviteter i ett kvarter. I gestaltningskonceptet, som baseras på en bred analys av allt från användning till byggnadsskala, står visuell öppenhet och en sekvens av parkrum i fokus.