1/21
Kv Korthållaren Norra

2/21
Kv Korthållaren Norra

3/21
Kv Korthållaren Norra

4/21
Kv Korthållaren Norra

5/21
Kv Korthållaren Norra

6/21
Kv Korthållaren Norra

7/21
Kv Korthållaren Norra

8/21
Kv Korthållaren Norra

9/21
Kv Korthållaren Norra

10/21
Kv Korthållaren Norra

11/21
Kv Korthållaren Norra

12/21
Kv Korthållaren Norra

13/21
Kv Korthållaren Norra

14/21
Kv Korthållaren Norra

15/21
Kv Korthållaren Norra

16/21
Kv Korthållaren Norra

17/21
Kv Korthållaren Norra

18/21
Kv Korthållaren Norra

19/21
Kv Korthållaren Norra

20/21
Kv Korthållaren Norra

Nybyggnation av flerbostadshus i Välingby, hyresrätter

Beställare: Svenska Bostäder

Yta: BTA 5850 kvm

Antal lgh: 36 st

Färdigställt: 2016

Foto: Johan Fowelin

Nominerat till Bostadspriset 2016

 

Projektet Kv Korthållaren Norra består av tre stjärnhus som utgör ett infill i den befintliga bostadsbebyggelsen i Kv. Korthållaren 5. I skala och material anknyter de nya husen till de existerande bostadstypologierna som redan finns i Riksintresset Vällingby. Stjärnhusen av Paul Hedqvist i närbelägna Kv. Hektografen har varit en stor inspiration. Husen har putsats gröna för att anknyta till den karaktäriserande kulörsättningen i området men också för att understyrka de gröna parkrummen som omger byggnaderna.

De nya stjärnhusen tar hand om grönytorna mellan byggnaderna och förtydligar gårdsrum och förgårdsmark även runt befintlig bebyggelse. Två av husen trappar sig ned mot Lyckselevägen där gaturummet också förstärks rumsligt. De nya byggnaderna har gröna förgårdar, liknande lamellhuset mittemot. Gatan ges en ny utformning med miljöstuga, parkering, grönytor och mer bearbetad mark vid entréerna, till såväl punkthuset som de nya stjärnhusen. De nya husen är placerade i befintliga skogsdungar med höga träd och påverkar därmed sol och ljusförhållande minimalt för omkringliggan­de bebyggelse. Syftet är att spara så många träd som möjligt kring husen så att naturmarken bevaras i möjligaste mån.

Stjärnhusen består av byggnadsvolymer i olika höjder med oregelbunden fönstersättning som bryter ner skalan och ger husen ett uttryck av stadsvilla, med variation och karaktär. Trapphuset är centralt placerat och alla lägenheter får ljus från och utsikt åt tre olika håll. De indragna balkongerna är generösa och ligger alla i sydväst- och sydöstläge. Korthållaren önskar att på ett ödmjukt sätt komplettera sin omgivning och samtidigt styrka kvaliteten av viktiga uterum mellan den nya och befintliga bebyggelsen.