1/11
Kv Klotgräset

2/11
Kv Klotgräset

3/11
Kv Klotgräset

4/11
Kv Klotgräset

5/11
Kv Klotgräset

6/11
Kv Klotgräset

7/11
Kv Klotgräset

8/11
Kv Klotgräset

9/11
Kv Klotgräset

10/11
Kv Klotgräset

Nybyggnation av enfamiljsvillor. 
Beställare: SMÅA Hus AB
Samarbete med Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB


Villorna anpassas till den befintliga terrängen och löper i en slinga runt en kulle. Ett naturområde sparas på toppen och sydöstra delen av kullen. Alla hus får fin utsikt och uteplatser i anslutning till en undre såväl som övre trädgård.