1/8
Kulturvarvet

2/8
Kulturvarvet

3/8
Kulturvarvet

4/8
Kulturvarvet

5/8
Kulturvarvet

6/8
Kulturvarvet

7/8
Kulturvarvet

Bibliotek och Kulturhus, Allmän tävling

Helsingør, Danmark

Beställare: Helsingør Kommun

År: 2006

Helsingørs varvsområde ligger centralt i staden strax bortom järnvägsstationen. Efter att verksamheten upphört vill man utveckla området till ett centrum för kultur, utbildning och kreativitet. Genom att låta det nya programmet växa in i området, på tvärs med den gamla byggnadsmassan, skapas en programmatisk väv som gör att bebyggelsen kan nyttjas på ett nytt sätt. Nya interna kommunikationsstråk och kopplingar till den omgivande staden genereras. I strategiska punkter läggs landmärken ”signature buildings” för att skapa orienterbarhet och variation i den annars homogena tegelarkitekturen.