1/11
Kontor kv. Lidarände

2/11
Kontor kv. Lidarände

3/11
Kontor kv. Lidarände

4/11
Kontor kv. Lidarände

5/11
Kontor kv. Lidarände

6/11
Kontor kv. Lidarände

7/11
Kontor kv. Lidarände

8/11
Kontor kv. Lidarände

9/11
Kontor kv. Lidarände

10/11
Kontor kv. Lidarände

Studie och vision för utveckling av Kista
Beställare: Fastighetsbolaget Klövern
År: 2007

Studien syftar till att identifiera kvaliteter och förutsättningar för kvarteret Lidarände, men behandlar i sammanhanget även Kista som helhet. Målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel med olika verksamheter och funktioner. Kvarteret Lidarände utgör en betydelsefull del i en sådan stadsdelsförnyelse, med sitt strategiska läge invid Kistamässan belägen på Kistagången mellan Helenelunds pendeltågstation och Kista tunnelbanestation.

Studien består av en analys av befintliga förutsättningar samt en vision om Kista som en levande stadsdel. I visionen uppnås detta genom förtätning av gaturummen och kompletterande stadsbebyggelse, avgränsad och förtätad grönstruktur samt integrering av kulturella verksamheter, sport, rekreation och lek.