1/8
Katarinabadet hamam

2/8
Katarinabadet hamam

3/8
Katarinabadet hamam

4/8
Katarinabadet hamam

5/8
Katarinabadet hamam

6/8
Katarinabadet hamam

7/8
Katarinabadet hamam

Ombyggnad av fd gymnastiksal till Hamam, turkiskt bad. 

Badhuset inrymmer lokaler för bad och rekreation samt café och restaurang.
Beställare: Hydroscand Fastighets AB
Yta: 1650 kvm

Hamamet ska inrymmas i en befintlig fastighet på Södermalm vilken eldhärjades 2003, varefter endast yttermurar och grundsockel återstod. 
Den befintliga huvudbyggnadens exteriör kommer att återställas till sitt ursprungliga utförande från 1881. De senare tillbyggda och kraftigt brandskadade sidoskeppen byggs om och gestaltas som samtida arkitektoniska tillägg kontrasterande mot huvudbyggnadens klassicistiska arkitektur.
Badhuset består av själva badet som ges en sluten och kontemplativ karaktär samt restaurang och café i en öppen publik del där det stora rummets kvaliteter tillvaratas med utblickar och fria siktlinjer i byggnadens fulla längd. 
Badhuset är utformat för en vardaglig badkultur och riktar sig till en bred allmänhet, vilket skapar en ny social mötesplats på Södermalm.