1/11
Judiska Museet

2/11
Judiska Museet

3/11
Judiska Museet

4/11
Judiska Museet

5/11
Judiska Museet

6/11
Judiska Museet

7/11
Judiska Museet

8/11
Judiska Museet

9/11
Judiska Museet

10/11
Judiska Museet

Judiska Museet

Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning 
av nya museumslokaler.

Omfattning: Analys och skiss, programutredning, lokalanpassning,
gestaltningsprincip och kulörprogram.

Projektstart:  2016
Byggskede:  2018
Invigning:  2019
BTA:   470 m²
Plats: Själagårdsgatan, Gamla Stan, Stockholm
Beställare: Stiftelsen Judiska Museet

Fotografi: Johan Fowelin

Från synagoga till Judiska museet

 

Judiska Museet flyttar in i lokaler på Själagårdsgatan i Gamla Stan, en fastighet som under 1800-talets första hälft inhyste en synagoga. Byggnaden, som uppfördes på 1600-talet, är blåklassad och anses ha särskilt stort kulturhistoriskt värde. Utmaningen har legat i att skapa en utställningsmiljö som är gestaltningsmässigt sammanhållen och uppfyller dagens krav på teknik, säkerhet och tillgänglighet, samtidigt som den respekterar byggnadens antikvariska värden.

Restaureringsstrategin bygger på två förhållningssätt: att addera och skala bort.

På bottenvåningen byggs ett nytt, mörkt rum i rummet för att skapa ett neutralt utställningsrum och samtidigt skydda ursprungliga listverk och dölja tekniska installationer. Fokus blir på utställningen och museiobjekten samtidigt som rummet skapar en introduktion till den historiska salen en trappa upp.

På övervåningen målas rummet monokromt ljust för att rensa bort moderna kulörlager och ge en tydlig bakgrund till basutställningen. Vartefter finansiering säkras kommer färgen sedan att avlägsnas och de ursprungligt dekorationsmålade väggarna, kolonnerna och slagmetallen på den ornamenterade kvinnoläktaren att friläggas. Besökarna kommer att kunna ta del av processen med att ta fram det dolda judiska kulturarvet. Synagogerummet blir därmed en ram för museets utställning, men också en artefakt i museets samling.