1/10
In Therapy

2/10
In Therapy

3/10
In Therapy

4/10
In Therapy

5/10
In Therapy

6/10
In Therapy

7/10
In Therapy

8/10
In Therapy

9/10
In Therapy

Utställningsarkitekturen till Nordiska Paviljongen på den 15:e arkitekturbiennalen i Venedig. 

Vinnare av WIN Awards 'Museum and Exhibition Spaces' 2017

Marge Arkitekter tog fram utställningsarkitekturen till den nordiska utställningen ”In Therapy – Nordic Countries Face to Face” till Venedigbiennalen 2016. ”In Therapy” är inspirerad av psykoanalysens värld och presenterar 300 nordiska projekt som representerar dåtiden, nutiden och framtiden. Ambitionen var att skapa en rumslig installation som förutom att bära utställningen, tillfälligt skulle kunna förändra det befintliga rummet och göra det möjligt att uppleva paviljongen på ett nytt sätt.

Mitt i paviljongen reser sig en pyramid som för tankarna till Maslows behovspyramid. Pyramiden är en trappa, en läktare för publiken vid samtal samt ett ställ för projektens katalogblad. Pyramiden refererar till Sverre Fehns paviljong på flera sätt. Med samma proportioner på stegen som den befintliga trappan utanför bildar de tillsammans en amfiteater där man kan ta del av de programpunkter och paneldebatter som organiseras i samband med biennalen, eller bara sitta ner för en välbehövlig paus. Även trappans randighet refererar till takets betonglameller som man med hjälp av pyramiden nu kan komma helt tätt inpå.

Sverre Fehn tog avstamp i traditionell träbyggnadsteknik då han ritade paviljongens karaktäristiska tak av betonglameller, något vi för vidare genom att föra in samtida träbyggnadsteknik för uppbyggnaden av pyramiden.

De omkringliggande rummen med divaner är inredda för att ge känslan av 1900-talets psykoanalysmottagning. Där kan man nedsjunken i en divan ta del av och få en fördjupad förståelse för 9 utvalda projekt.