1/10
In Therapy

2/10
In Therapy

3/10
In Therapy

4/10
In Therapy

5/10
In Therapy

6/10
In Therapy

7/10
In Therapy

8/10
In Therapy

9/10
In Therapy

Utställningsarkitekturen till Nordiska Paviljongen på den 15:e arkitekturbiennalen i Venedig. 

Vinnare av WIN Awards 'Museum and Exhibition Spaces' 2017

På den 15:e Arkitekturbiennalen i Venedig koordineras den Nordiska Utställningen In Therapy – Nordic Countries Face to Face av Arkdes, Nasjonalmuseet och Finlands arkitekturmuseum och kurateras av David Basulto. Utställningen ansluter till huvudkommissarien Alejandro Aravenas tema för hela arkitekturbiennalen ”Reporting from the front”, men med utgångspunkt från dagens situation i de nordiska länderna.

In Therapy är inspirerad av psykoanalysens värld och presenterar 300 nordiska projekt som representerar dåtiden, nutiden och framtiden. Mitt i paviljongen reser sig en pyramid som för tankarna till Maslows behovspyramid. Pyramiden är en trappa, en läktare för publiken vid samtal samt ett ställ för projektens katalogblad.

Pyramiden relaterar till Sverre Fehns Nordiska Paviljong på flera sätt. Med samma proportioner som paviljongens befintliga trappa förlänger den möjligheten att sitta ner och få en välbehövlig paus. Pyramiden bildar tillsammans med Sverre Fehns trappa en amfiteater för programpunkter som paneldebatter etc.

Sverre Fehn tog avstamp i traditionell träbyggnadsteknik då han ritade paviljongens karaktäristiska tak av betonglameller. Vi för träbyggnadstekniken vidare genom att föra in samtida träbyggnadsteknik. Trappan byggs av grova plank med en särskild omsorg om fogarnas sammanflätning. Användandet av trä i pyramiden relaterar till temat hållbarhet, men är också en gemensam nämnare för de nordiska länderna.

En tydlig träkonstruktion anas tillsammans med paviljongens träd mellan trappstegen. Även trappans randighet refererar till takets betonglameller som man med hjälp av pyramiden nu kan komma helt tätt inpå.  Besökaren ges därmed en möjlighet att uppleva paviljongen från en annan nivå än golvets. 

Pyramiden står vriden i rummet för att skapa olika rumsligheter längs dess sidor.  De omkringliggande rummen med divaner är inredda för att ge känslan av 1900-talets psykiatrimottagning. Här kan besökaren få en djupare förståelse för nio utvalda projekt genom intervjufilmer med arkitekterna.