1/17
Hallands Konstmuseum

2/17
Hallands Konstmuseum

3/17
Hallands Konstmuseum

4/17
Hallands Konstmuseum

5/17
Hallands Konstmuseum

6/17
Hallands Konstmuseum

7/17
Hallands Konstmuseum

8/17
Hallands Konstmuseum

9/17
Hallands Konstmuseum

10/17
Hallands Konstmuseum

11/17
Hallands Konstmuseum

12/17
Hallands Konstmuseum

13/17
Hallands Konstmuseum

14/17
Hallands Konstmuseum

15/17
Hallands Konstmuseum

16/17
Hallands Konstmuseum

Utbyggnad och renovering av befintligt museum i Halmstad.

Hallands Konstmuseum ritades av Ragnar Hjort och stod färdigbyggt 1933. Museet är placerat intill ån Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad. Byggnaden består av en symmetriskt murad volym som axialt bygger vidare på den ursprungliga stadsplanen. P.g.a av ombyggnationer i området och inne i museet har verksamheten och lokalerna blivit otillgängliga och anonyma. Entrén är sluten och saknar tillgänglighet. Museet saknar även utställningsrum av den högre säkerhetsklassen.

Konstmuseet är utfört i vackra material som tegel, granit och marmor. Fasaden består av mörkbränt tegel i munkförband. Den yttre utsmyckningen utgörs av medaljonger och raka, enkla gesimser i ljus marmor som kontrasterar mot teglet och markerar våningsplanen.

Genom restaurering och tillbyggnad skapas en ny målpunkt med tre olika delar – en äldre sluten, en ny öppen och en skulpturpark som mynnar ut i Nissan.

Det befintliga museet restaureras tillbaka till sitt ursprungliga uttryck vad gäller axialt rumssamband och proportioner. Tillbyggnaden kompletterar den axiala uppbyggnaden med en mer cirkulär rörelse. De nya volymerna adresserar verksamheten genom att vända sig mot centrum, Tollsgatan, Nissan och den nya skulpturparken. Hela grönytan ned mot Nissan bearbetas så att åpromenaden leds genom den nya parken. Ett cafe med en uteservering i skärningen mellan den äldre- och den nya delen vänder sig mot parkrummet. Gradänger och sittplatser i söderläge ansluter mot den äldre delen och tar upp nivåskillnader.

Fasaderna på tillbyggnaden har liksom den befintliga byggnaden olika tegelförband och reliefer, men i en mer abstraherad form. De vita marmorbanden sträcker runt hela det nya byggnadskomplexet. Museet och dess utkragande platser tillgängliggörs hela vägen runt. Kopplingen med Nissan förstärks med en brygga som kragar ut över strandbrinken.