1/10
Gottsunda bibliotek

2/10
Gottsunda bibliotek

3/10
Gottsunda bibliotek

4/10
Gottsunda bibliotek

5/10
Gottsunda bibliotek

6/10
Gottsunda bibliotek

7/10
Gottsunda bibliotek

8/10
Gottsunda bibliotek

9/10
Gottsunda bibliotek

Inredning av Gottsunda bibliotek 
Plats: Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
Yta: 1000 m²
Färdigställt: sept 2012
Foto: Johan Fowelin

Gottsundacentrum rustas upp och biblioteket får nya lokaler. Entrén till biblioteket ligger i direkt anslutning till teater, föreläsningssalar och restaurang. Denna yta kommer att ha utökade öppettider och fungera som ett mötestorg. Det skall vara inbjudande och lätt att besöka biblioteket. Barnavdelningen får ett hemligt sagorum via en lönndörr i bokhyllorna, här finns också en gradäng under trappan att krypa upp och in i.