1/6
Gluggen

2/6
Gluggen

3/6
Gluggen

4/6
Gluggen

5/6
Gluggen

Förslag tillbyggnad / infill och vind
Plats: Stockholm
Beställare: Brf Bondetorpet
Yta: 450 m²
År: 2009

Boende i brf Bondertorpet har identifierat en outnyttjad byggrätt på sin fastighet. Genom att förlänga huset får gavel-lägenheterna två nya små rum samt balkong / terrass mot gården. Även vinden kan byggas om till bostäder. Mot gatan är fasaden mer bearbetad, teglet lägga i olika förband inspirerat av ornament på ursprungshusets fasad. Mot gården är huset enklare i sitt yttryck.