1/10
Gävle Strand

2/10
Gävle Strand

3/10
Gävle Strand

4/10
Gävle Strand

5/10
Gävle Strand

6/10
Gävle Strand

7/10
Gävle Strand

8/10
Gävle Strand

9/10
Gävle Strand

Parallellt uppdrag för Gävle Strand Etapp 3. 

Kontoret utvecklade Gävle strand etapp 3 som en stadsdel med en attraktiv och utmanande stadsdel. En mångfacetterad byggnadstruktur där vattnet och kajstråket är central.

Koncept: Tre stråk med tre helt olika karaktärer. Tre olika upplevelser . Tre sätt att röra sig genom och uppehålla sig i området. Tre stråk som organiserar bebyggelsen.

Bebyggelsen formas längs Huckens långsmala udde med koncentrerade, långa sidor längs vattenstråken. Bakom det koncentrerade fasaderna öppnar sig en varierad inre sida. En mångfacetterad palett av fasaduttryck, rumsligheter och material. Hucken är en ask. En ask med en enkel, smakfull yttre sida och med en rik insida. Den som öppnar asken blir rikligt belönad.