1/9
Fritidshus Arkösund

2/9
Fritidshus Arkösund

3/9
Fritidshus Arkösund

4/9
Fritidshus Arkösund

5/9
Fritidshus Arkösund

6/9
Fritidshus Arkösund

7/9
Fritidshus Arkösund

8/9
Fritidshus Arkösund

Nybyggnad av fritidshus och bastu.
Plats:  Arkösund utanför Norrköping
Beställare: Privat 
Yta 70+20 kvm. 
Färdigställt 2005
Samarbete: Nivå landskapsarkitektur AB
Foto: Björn Lofterud

På en tomt mitt i den gamla badorten låg ursprungligen en mindre villa från sekelskiftet omgiven av ett antal hus av varierande karaktär och skick. Successivt har de omkringliggande husen bytts ut mot en ny småskalig trähusbebyggelse med modern karaktär, men med liknande formala grepp i skala och takgestaltning.