1/5
Formex

2/5
Formex

3/5
Formex

4/5
Formex

Inredning och gestaltning av monter till Formex-Mässan

Stockholmsmässan, Sverige

Beställare: Stockholmsmässan AB

Färdigställt: 2005

Samarbete med Paula Malm

Foto: Johan Fowelin

Vid entrén till mässan ville man bygga upp en introduktionsutställning för att illustrera mässans tema: Livsmönster. Tanken var att paviljongen skulle kunna fungera som en mötes- och avslappningsplats, varför ett metaforiskt landskap av sittelement med olika höjd byggdes upp. Platsen inramas av en stor lysande tygklädd ram med ett projicerat mönster vilken upplevs som ett rum om man befinner sig på landskapets högsta punkt. Här fungerar ramen också som en avskärmning eller ett skydd mot det visuella bombardemang som man utsätts för som mässbesökare.