1/7
Förskolan Kvarnkullen

2/7
Förskolan Kvarnkullen

3/7
Förskolan Kvarnkullen

4/7
Förskolan Kvarnkullen

5/7
Förskolan Kvarnkullen

6/7
Förskolan Kvarnkullen

Nybyggnad av Förskola i Västra Ursvik, Sundbyberg

Beställare: Sundbybergs kommun

BTA: 1900 kvm

Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Guld

Landskap: Tengbom

Förskolan ligger i en av Ursviks kommande stadsparker, huset vänder sig både mot gata och park. Huset bidrar med sin form att skapa en tydlig gata med en rak rygg och uppbruten fasad som skapar många rumsligheter mot stadsparken i sydväst.

Byggnaden består av en kostnadseffektiv fasad bestående av lättbetongblock och tegel. Dessa slammålas i rosa- och  jordfärgade kulörer som bidrar med att bryta upp byggnaden till ett flertal ”klossar”. I pedagogiskt syfte kan barnen på så sätt orientera sig från utsidan av huset vilken färg just deras avdelning tillhör.

En loftgång och en skulptural trappa möjliggör utvändig entré till plan 2. Loftgången växer ut och bildar ett flertal kojor.

De gemensamma utrymmena - kapprum, torg, matsal och ateljé får en sammanhållen palett. Genom färgsättning och materialval underlättas förståelsen av rummen som en sammanhängande enhet, ett ”torgstråk”- rum som i användning och syfte kan jämföras med livet mellan husen i staden: Lekplatsen, innergården, parkstråket, osv. Det egna, hemvisterna, kontrasterar mot det gemensamma. Material och färgpalett är mjukare i sin framtoning och en akustisk bröstpanel bidrar till att få ner skalan på rummen.