1/11
Förskolan Klippan

2/11
Förskolan Klippan

3/11
Förskolan Klippan

4/11
Förskolan Klippan

5/11
Förskolan Klippan

6/11
Förskolan Klippan

7/11
Förskolan Klippan

8/11
Förskolan Klippan

9/11
Förskolan Klippan

10/11
Förskolan Klippan

Ombyggnation och restaurering av förskola

Kompletta arkitekttjänster i alla skeden, från skiss

till färdigställande inkl förfrågningsunderlag.

Projektstart 2014

Byggskede 2015-2016

Invigning 2016

Byggnadsarea: 1620 m2

Beställare: Sundbybergs Stad

 

Förskolan Klippan är en hästskoformad byggnad i två plan. Byggnaden är belägen på en höjd med berg i dager i Sundbybergs kommun och är ritad 1966 av Axel Grönwall och Ernst Hirsch.

Genom åren har byggnaden byggts om i flera omgångar. När Marge har fick uppdraget att ta sig an byggnaden var byggnaden så eftersatt att hela fasaden behövde bytas och de senaste tillbyggnaderna rivas.

Förskolan har anpassats för 6 avdelningar som totalt skall rymma 120 barn, 24 pedagoger och kökspersonal. Ombyggnaden omfattar en tillbyggnad med ny entrédel, hiss, varumottagning, kök och soprum samt interiöra plananpassningar.

Träfasaden har bytts ut till en ny värmebehandlad träpanel i furu, glaspartier har förstorats och försetts med ny solavskärmning. Det resulterande fasaduttrycket blir en återhållsam byggnad med naturliga material i en sammanhållen färgskala. En samtida tolkning av den ursprungliga intentionen.