1/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

2/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

3/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

4/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

5/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

6/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

7/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

8/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

9/10
Foderförvaring i ett Hjorthägn

Foderförvaring i ett Hjorthägn

Projektstart: 2017

Färdigställt: 2018

Omfattning: Skissförslag, bygglov och förfrågningsunderlag

Byggnadsarea: 15 m2

Beställare: Kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun

Fotografi: Johan Fowelin

Upplands Väsbys kommun har under våren 2016 byggt ett hjorthägn i Brunnby Vik. Hägnet är ett rekreationsområde med ett motionsspår, grillplats och fornlämningar. Det gränsar mot ett småhusområde i väst och mot Wäsby Golfklubb i öst. Området är kuperat och består av skogspartier och åkrar som de 20-tal dovhjortar som vistas i hägnet hjälper till att hålla öppna.

Marge har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en lösning för förvaring av hjortarnas vinterfoder. En styrande utgångspunkt var en befintlig container som kommunen redan hade på plats och som skulle användas. Utöver att bemöta den rent utilitära frågan om förvaring av foder har vi tagit tillfället i akt att med den nya byggnaden skapa en rastplats där skogsströvare kan slå sig ner och fika medan de tittar på hjortar. I anslutning till den nya byggnaden står kommunens utfodringsstationer som fylls med foder när hjortarna utfodras, så det är en ypperlig plats att få se de annars skygga hjortarna.

Byggnaden är en avskalad stålkonstruktion där konstruktionslösningen är det arkitektoniska uttrycket. Den befintliga containern har blästrats och lackerats i en ny kulör och är upphängd i en slank stålkonstruktion med pelare och balkar. Containern har fått små fötter som har målats i en orange kulör och ger byggnaden ett djurlikt uttryck.

Containern väderskyddas av ett enkelt plåttak som hålls på plats med en konstruktion av stål- och träbalkar. Taket är inte centrerat över containern utan skjuter ut mer över kortändan där dörrarna sitter och långsidan som har försetts med en sittbänk. Detta grepp gör att byggnaden får fyra olika sidor och orienteringen på platsen gör att den riktar sig ut mot ängen där hjortarna utfodras. Som grädde på moset har en stor sten från den direkta omgivningen återanvänts som fikabord.