1/7
EU ordförandeskapet 2009

2/7
EU ordförandeskapet 2009

3/7
EU ordförandeskapet 2009

4/7
EU ordförandeskapet 2009

5/7
EU ordförandeskapet 2009

6/7
EU ordförandeskapet 2009

Inredning i rådsbyggnaden i Bryssel med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet

Beställare: Svenska Institutet


År: 2009


Foto: Linus Hallgren

Inredningen syns landskapet som ett lapptäcke av mattor. På sina ställen tar sig mattan över en förhöjd yta (i form av ett podium), som då kan bilda en sittyta, avställningsbord, utställningsyta eller plats för växtlighet. I den större skalan i Atriumet definierar mattorna rummet för sittmöblerna. I den mindre skalan i Presidentsviten återkommer lapptäcket, men mer koncentrerat och detaljerat som en inramning av rummet.