1/5
Ed Ruscha

2/5
Ed Ruscha

3/5
Ed Ruscha

4/5
Ed Ruscha

Formgivning av utställning

Beställare: Moderna Muséet


År: 2010

Marge är utställningsarkitekt för Ed Ruscha utställningen på Moderna Museet som står fram till 5 september 2010. I utställningsuppdraget ingick att framhäva grupperingar inom Ed Ruscha samlingen men med en övergripande kronologi i rummet.