1/9
Designcentrum Telefonplan

2/9
Designcentrum Telefonplan

3/9
Designcentrum Telefonplan

4/9
Designcentrum Telefonplan

5/9
Designcentrum Telefonplan

6/9
Designcentrum Telefonplan

7/9
Designcentrum Telefonplan

8/9
Designcentrum Telefonplan

Förstudie för utveckling av Designcentrum 

Telefonplan, Stockholm

Beställare: AP Fastigheter

Yta: 30 000 m2

 

Inledningsvis fick Marge uppdraget att göra ett ombyggnadsförslag för Ericssons gamla kontor på 30.000 kvm. I samband med detta ställde vi ett antal frågor som handlade om att formulera en vision för ett designcentrum, frågeställningar som vi tyckte saknades. Detta ledde till att vi fick i uppdrag att göra en förstudie av situationsplanen för hela området, där arbetet handlade om att ge den gamla telefonfabriken en ny identitet.
Våra uppdrag för AP Fastigheter har varit allt från arkitektoniska förslag till marknadsföringsfrågor, att anordna interna workshops till att göra enklare hyresgästanpassningar.