1/14
Brotorget publik scen

2/14
Brotorget publik scen

3/14
Brotorget publik scen

4/14
Brotorget publik scen

5/14
Brotorget publik scen

6/14
Brotorget publik scen

7/14
Brotorget publik scen

8/14
Brotorget publik scen

9/14
Brotorget publik scen

10/14
Brotorget publik scen

11/14
Brotorget publik scen

12/14
Brotorget publik scen

13/14
Brotorget publik scen

Publik scen med teknikutrymmen
1:a pris i inbjuden tävling för utformning av Brotorget i samarbete med Karavan Landskap
Plats: Brotorget, Bollnäs
Beställare: Bollnäs kommun

Fotografi: Johan Fowelin

Nominerat till Sienapriset 2017

Brotorget blir nu återigen stadens hjärta, platsen att samlas på både till vardags och när något händer. Brotorget utformas med en öppen och flexibel yta för aktiviteter som torghandel, skridskoåkning, uppträdanden och event. Torget utformas liksom de övriga delarna med ett golv med modernt mönster hämtat från bygdens tradition. En viktig del av Brotorget är den röda scenen som blir en stark symbol för Brotorget.  Scenen blir torgets blickfång, formen är inspirerade av Hälsinglands böljande berg, öppen från två håll med de skira björkarna som fond. Den utformas utan baksidor, med väggar och tak av rödtjärade takspån från Grannbyn Kilafors. Scenens golv av trä med inbyggd bänk gör att den också kan fungera som en sittplats under tak. Integrerat i scenen finns en musikanläggning som kan aktiveras och styras från din egen telefon med en förhoppning att scenen kan användas även som en plats för dans och spontana uppträdanden. Scenens södra sida bildar en soltrappa och plats där man kan sitta flera tillsammans.