1/9
Bro Bibliotek

2/9
Bro Bibliotek

3/9
Bro Bibliotek

4/9
Bro Bibliotek

5/9
Bro Bibliotek

6/9
Bro Bibliotek

7/9
Bro Bibliotek

8/9
Bro Bibliotek

Strategi, identitet och inredning av Bibliotek i Kulturhus

Plats: Bro
Beställare: Upplands-Bro Kommun
Yta: 1600 kvm
Färdigställt: Juli 2014
Samarbete: Grafik; Charlotte Hanson Design

Brohuset är ett sk allakivetetshus där man förenar bibliotek med simhall, café och kundcenter. Med verksamhetsgränser som ibland flyter in i varandra (ex. café med tidning- och bokställ) och ibland med tydliga avgränsningar (ex. betalspärr till simhall) har ett stort fokus i projektet legat på att skapa tydlighet och riktmärken i kulturhuset. Därför har orienterande väggar använts som en strategi för en överordnad tydlighet som hjälper brukaren att hitta rätt. Som ett samlande objekt för de olika verksamheterna står receptionsdisken, där simhall, bibliotek och kundcenter samsas om plats och funktioner. Receptionen placeras därför centralt i huset och får ett karaktäristiskt uttryck där form och funktion möts.

Som ett överordnat tema i inredningen har vi valt att arbeta med skrifttecken så som bokstäver, runskrifter, arabisk skrift m.m. Bokstäver har en given plats i ett bibliotek men återkopplar även till Upplands-Bros mångkulturella samhälle samt de fornnordiska runskrifter som finns i trakten. Tecknen återfinns bl.a. som mönster på väggar, som golvmönster och som form på receptionen.