1/8
Brf Kastanjen

2/8
Brf Kastanjen

3/8
Brf Kastanjen

4/8
Brf Kastanjen

5/8
Brf Kastanjen

6/8
Brf Kastanjen

7/8
Brf Kastanjen

Ombyggnation av lägenheter samt renovering av trapphus.

Wollmar Yxkullsgatan, Stockholm

Projektstart och projekteringsskede: 2017

Omfattning: Skiss, bygglov, bygghandling

BTA: 450 kvm (6 st lägenheter)

Beställare: SBG Byggen AB

Fotografi: Johan Fowelin

..