1/13
Bonniers Konsthall

2/13
Bonniers Konsthall

3/13
Bonniers Konsthall

4/13
Bonniers Konsthall

5/13
Bonniers Konsthall

6/13
Bonniers Konsthall

7/13
Bonniers Konsthall

8/13
Bonniers Konsthall

9/13
Bonniers Konsthall

10/13
Bonniers Konsthall

11/13
Bonniers Konsthall

12/13
Bonniers Konsthall

Shortlisted för WIN Awards 2018

 

Ombyggnation av publik Konsthall

Plats: Torsgatan 19, Stockholm
Beställare: Bonniers Konsthall och Bonniers Fastigheter
Yta: 1400kvm LOA
Omfattning: Programutredning, utställningssal, ny entré, 
publika utrymmen, museishop och reception.
Färdigställt 2016


Foto: Johan Fowelin

 

 

Bonniers Konsthall har funnits sedan 2006 och visar samtidskonst från hela världen, med målet att introducera ny konst till en bred publik. Den trekantiga glasbyggnaden ligger mellan centralstationen och Sankt Eriksplan, precis vid tågspåren. Under de tio intensiva år konsthallen varit igång har verksamheten expanderat och utvecklats. Sedan februari 2015 är det också fri entré till utställningarna i konsthallen, vilket bottnar i en vilja att sprida och öka kunskapen om samtidskonst. Byggnaden behövde därför byggas om för att svara mot verksamhetens nya behov.

Avsikten med projektet har varit att förstärka konstens roll i byggnaden och samtidigt öka dialogen med staden utanför. Utmaningen har varit att på ett begränsat utrymme möta en växande Konsthalls behov av större utställningsyta och nya kompletterande funktioner. Vårt arbete har därför till stor del handlat om att pröva rumsbegrepp och tänja på avgränsningar. Kan rum expandera och kan en upplevelse av ett rum vara en annan än dess faktiska begränsning?

Referenser för projektet har varit Sir John Soanes museum med dess intrikata rumssamband och vikväggar som förändrar rum. Referenser hittas också i Dan Grahams verk där rummen optiskt förlängs och landskap dubbleras.

Genom att ställa utblickar mot reflektioner flyter Konsthallen och staden ihop. Slutna rum står i kontrast till uppglasade rum där konstverken integreras med stadslivet utanför.

Den nya interiören kompletterar Konsthallens grå färgskala och utgör en bakgrund till konstverken. Fokus har lagts på att addera materialitet istället för kulör. Till betong, glas och aluminium har skinn, betsat trä och reflekterande spegel lagts till. Byggnadens materialspektrum har utökats.