1/8
Bergmancentrum

2/8
Bergmancentrum

3/8
Bergmancentrum

4/8
Bergmancentrum

5/8
Bergmancentrum

6/8
Bergmancentrum

7/8
Bergmancentrum

Förslag på nytt Bergmancentrum på Fårö.

Beställare: Stiftelsen Bergmancenter

Inbjuden tävling våren 2010

I programmet för tävlingen ingick en befintlig fastighet, Fårö skola som var tänkt att rymma stora delar av det framtida Bergmancentrum. Vårt förslag har lagt sig mellan de befintliga byggnadskropparna för att etablera en relation till det som var allra viktigast för Bergman själv. Fårö och det karga landskapet, havet och ljuset.

Som utgångspunkt för Bergmancenter tog vi därför Fårö's specifika karaktär. I byggnaden tog vi fasta på utsikten, havet, kyrkan och hur man möter Bergmancentret från vägen. Den karga och avskalade naturen som Fårö erbjuder – raukarna, murarna och det öppna landskapet, har varit utgångspunkt för materialval. Tillbyggnaden består huvudsakligen av entrén och scenen som tillsammans utgör kärnan i Bergmancentret, scenen eftersom den så starkt representerade mötet med publiken för Bergman. Entrén för att den ger en möjlighet till att annonsera byggnaden i Fårö's landskap.