1/5
Bänk Moderna Museet

2/5
Bänk Moderna Museet

3/5
Bänk Moderna Museet

4/5
Bänk Moderna Museet

Sittmöbler till Moderna museet

Beställare: Statens fastighetsverk

Möbelserien består av fyra olika bänkar som kan sättas samman i varierande kombinationer för museets utställningsrum och kommunikationsutrymmen. Möblernas asymmetriska form kontrasterar mot museets axiala arkitektur och strikt rektangulära rum. Målsättningen var att sittmöblerna ska inspirera till samtal och ha en social funktion snarare än att vara objekt för beskådande och passivt sittande. Därför tillkom även en sittbar rygg. Sittmöblerna är utförda i lackerat stål och läder.

Foto: Moderna Museet och Johan Fowelin