1/9
Axstores huvudkontor

2/9
Axstores huvudkontor

3/9
Axstores huvudkontor

4/9
Axstores huvudkontor

5/9
Axstores huvudkontor

6/9
Axstores huvudkontor

7/9
Axstores huvudkontor

8/9
Axstores huvudkontor

Inredning av Axstores huvudkontor, Stockholm

Beställare: Axstores

Yta: ca 7100 m2

Foto: Johan Fowelin

 

Ombyggnad och inredning samt hyresgästanpassning av befintligt kontor av Axstores huvudkontor i Stockholm, om ca 7000 kvm. Axstores är ett moderbolag för Åhlens, Kicks och Lagerhouse.

Uppdraget omfattade bland annat att hitta ett samlande koncept för organisationen som helhet, och applicera och anpassa det på lokalerna för de enskilda företagen. Uppdraget omfattade vidare programhantering samt omstrukturering för de ca 400 arbetsplatser med fokus på gemensamhetslokalerna och mötesplatserna företagen emellan - gemensam ny konferensanläggning, personalmatsal och reception.