1/9
Axinter - Axel Johnson International AB

2/9
Axinter - Axel Johnson International AB

3/9
Axinter - Axel Johnson International AB

4/9
Axinter - Axel Johnson International AB

5/9
Axinter - Axel Johnson International AB

6/9
Axinter - Axel Johnson International AB

7/9
Axinter - Axel Johnson International AB

8/9
Axinter - Axel Johnson International AB

Inredning av nya kontorslokaler för Axel Johnson International AB - Axinter

Sveavägen 151, Stockholm

Beställare: Axel Johnson International AB

Yta: 1000 kvm, arbetsplats för 45 personer

Färdigställt: Jan 2018

 

Foto: Johan Fowelin

Axel Johnson International (AxInter) är en familjeägd industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikdrivna företag i Sverige och utomlands. De består av totalt 110 bolag med sammanlagt 4100 medarbetare och verksamhet i 27 länder. Deras nya lokaler ska stödja kunskapsutbyte, kreativa arbetsprocesser och vara en möjlig mötesplats för de många företagen i ägarportföljen.

Vi startade uppdraget med en workshop där vi tillsammans identifierade omfattning och mål med projektet. Ett huvudsyfte var att samla verksamheten i en lokal efter att tidigare varit utspridda på fyra våningsplan samt skapa en flexibel inredning som medarbetarna kan identifiera sig med och vara stolta över. Miljön ska stärka och spegla företagets identitet, kultur och värderingar. Materialen – plywood, fibercement, perforerad plåt – refererar till den industriella värld som är AxInters arbetsfält, men har fått en mer omhändertagen detaljering.

Den gemensamma zonen med pentry och olika typer av sittplatser ligger i mitten av lokalen med dagsljus från två håll och ett antal angränsande mötesrum av olika storlekar. Ursprungligen önskades en lösning med digital inskrivning för besökaren, men för att skapa en trevlig, välkomnande inramning i linje med de värderingar AxInter vill återspegla valdes istället en lösning med receptionist.

Flertalet möbler är återbrukade från AxInters tidigare kontorsinredning. Nya möbler är valda för att tillsammans med befintliga förmedla en välkomnande, hemlik atmosfär och kommer från den svenska möbelindustrin: Massproductions, SA-möbler, Swedese, Gärsnäs osv. Linnetyget som används i gardiner och soffa kommer från hälsingländska Växbo Lin.