1/14
Astrakangatan

2/14
Astrakangatan

3/14
Astrakangatan

4/14
Astrakangatan

5/14
Astrakangatan

6/14
Astrakangatan

7/14
Astrakangatan

8/14
Astrakangatan

9/14
Astrakangatan

10/14
Astrakangatan

11/14
Astrakangatan

12/14
Astrakangatan

13/14
Astrakangatan

Flerfamiljsvillor på Astrakangatan i Hässelby
Beställare: Småa Hus AB
Färdigställt: 2007
Samarbete: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB
Foto: Tord-Rikard Söderström

1:a pris i inbjuden tävling 2002

Förslagets grundidé är fem mindre byggnadsvolymer som ansluter till omgivande bebyggelse i skala och anslag. Alla lägenheter har egen uteplats, terrass eller en större balkong.
Bostäderna är genomgående små (46, 60 och 80 kvm). Boendet bygger på ett ”compact living” tänkande – hur kan man få ut största möjliga upplevd rymd på liten yta? Samtliga planlösningar får ljus från tre håll och vacker utsikt.