1/16
Apotea

2/16
Apotea

3/16
Apotea

4/16
Apotea

5/16
Apotea

6/16
Apotea

7/16
Apotea

8/16
Apotea

9/16
Apotea

10/16
Apotea

11/16
Apotea

12/16
Apotea

13/16
Apotea

14/16
Apotea

15/16
Apotea

Apotea

Plats- och programanalys, övergripande exteriör gestaltning och hyresgästanpassning av personal- och kontorsytor för en logistiklada i Morgongåva. 

Nominerat till Årets Bygge 2019 

Yta: 38000 kvm

Färdigställt: 2018

Beställare: Apotea

Foto: Johan Fowelin

 

Det stora och det mänskliga: 38 000 kvm genomtänkt arbetsplats

Marge arkitekter har för Apoteas räkning tagit fram ett koncept för företagets nya logistikcentral i Morgongåva. I uppdraget ingick plats- och programanalys, övergripande exteriör gestaltning och hyresgästanpassning av personal- och kontorsytor.

Byggnaden mäter 150 x 250 meter och producerar lika mycket energi som den förbrukar. Helt byggd på naturmark relaterar den till sin omgivning – skogen, himlen, horisonten – endast genom sin skallöshet. Vi förordade därför en avskalad, förenklad gestaltning i aluzink helt utan igenkännbara byggnadselement som stuprör, hängrännor eller brandtrappor. Fasaden reflekterar istället ljusets och omgivningens skiftningar. Taket bär solcellsanläggningen, som med sitt triangulärt taggiga uttryck för tankarna till en klassisk industribyggnad av den typ som syns på vägskyltar.

Byggnaden behöver annonsera sig mot vägar och järnväg, men också klara av att möta besökare och anställda på nära håll. Genom att komplettera personalytorna med en större lunchterrass skapas en markerad, omhändertagen entrésituation under tak. Tilläggets utformning hjälper byggnaden att annonsera sig mot förbipasserande, samtidigt som Apoteas cyklar får en naturlig parkering under tak och byggnadens skala bryts ner i mötet med besökare och anställda.

När verksamheten är fullt utbyggd kommer 250 personer in och ut vid varje skiftbyte. För att klara tillströmningen är den rumsliga sekvensen noggrant studerad utifrån flödes- och tidsanalyser och placering av särskilt viktiga punkter (t ex toaletter och kylskåp för matlådor) anpassad därefter. Lokalens generösa rymd  förstärks genom att de delar av programmet som kräver avskildhet (exempelvis omklädning) läggs i slutna lådor som flankeras av öppna, sociala ytor. Kontor och matsal får mycket goda dagsljusförhållanden medan övriga rum till sin karaktär istället är ombonat dämpade. Mellan dem löper det Apotea-röda glaspartiet, synligt från entresolets alla delar.