1/4
Andreas Gursky

2/4
Andreas Gursky

3/4
Andreas Gursky

Informationsplats i anslutning till utställning

Beställare: Moderna Museet

Curator: Fredrik Liew

År: 2009

-