1/12
Ängelholms badhus

2/12
Ängelholms badhus

3/12
Ängelholms badhus

4/12
Ängelholms badhus

5/12
Ängelholms badhus

6/12
Ängelholms badhus

7/12
Ängelholms badhus

8/12
Ängelholms badhus

9/12
Ängelholms badhus

10/12
Ängelholms badhus

11/12
Ängelholms badhus

Placering och förslag på nytt badhus i Ängelholm
LOA: 5220 m²
Allmän tävling, våren 2009

Det nya badhuset skapar med sin karaktäristiska siluett ett nytt landmärke i Ängelholm. Draperat i färger som anknyter till det omkringliggande strandlandskapet - havet, sanden, klitterna och skogen - erbjuder badhuset en unik mötesplats för boende och besökare. För att förtydliga gaturummet kring Nybrovägen placeras det nya badhuset i hörnet Industrivägen/Nybrovägen med ett framtida hotell till öster om badhuset. Badhusets huvudentré vetter mot Nybrovägen och tillsammans kommer badhusets verksamhet och det framtida hotellet att bidra till att gatulivet längs Nybrovägen aktiveras. En volym med ett veckat tak som anknyter till områdets industrihistoria och ger byggnaden en tydlig siluett. Interiört bryter taket ned skalan och bildar olika rumsligheter anpassade i höjd efter respektive badfunktion. Utskurna och uppglasade gårdar skapar kontakt såväl mellan funktionerna inne i byggnaden som med himmel, gata och park. Gårdarna är orienteringspunkter med olika program och karaktär.