1/6
Ältadalens vårdboende

2/6
Ältadalens vårdboende

3/6
Ältadalens vårdboende

4/6
Ältadalens vårdboende

5/6
Ältadalens vårdboende

Nybyggnad vård och omsorgsboende i Ältadalen, Nacka

Markanvisningstävling 2015

BTA: 4000 m2

Antal lägenheter: 56

Beställare: Seniorgården och Frösundaomsorg

I samarbete med Land Arkitektur

 

Vårt hem påverkar vår självkänsla, integritet och trygghet. Ältadalens särskilda boende ska vara lika självklart och önskat som det hem de flyttar ifrån. Boendet utformas i syfte att upprätthålla samhörighet och främja integrering mellan boende, personal, närstående och andra. Detta kommer till uttryck bland annat genom byggnadens riktning mot den aktiva korsningen, avdelningarnas utformning med ett centralt gemensamt rum, en välkomnande och generös entré med direkt tillgång till trädgård och publika funktioner i entréplan som allmänheten kan nyttja.

Byggnaden tar sin utgångspunkt i platsens två karaktärer och förstärker dessa genom sin utformning. I norr och väst sluter byggnaden upp mot gatorna och hjälper till att avgränsa gaturummet med längsgående fasader. Gatukorsningen aktiveras med entré, inlast och publika funktioner mot gatan. Mot söder öppnar sig byggnaden och skapar med hjälp av omkringliggande topografi och växlighet, en varierad och naturligt skyddad gårdsmiljö med två grönskande gårdar i direkt anslutning till avdelningarnas samvaroutrymmen.