1/3
Ältadalens förskola

2/3
Ältadalens förskola

Nybyggnation förskola

Omfattning Analys, förstudie samt programhandling

Projektstart 2015

Byggnadsarea: 1530 m²

Beställare: Nacka kommun

 

Ältadalens förskola ligger tätt på intilliggande stadsgata där byggnadens form bildar en ljud- och säkerhetsbarriär mot förskolegården som öppnar upp mot naturområdet i söder. Byggnadsvolymen bildar ett tydligt stadsmotiv mot gatan, men blir mer uppbruten i sin skala mot gården med hjälp av utskjutande volymer och lägre entrépartier. Taklandskapet tillsammans med de olika riktningarna på fasadens träpanel bidrar till ett lekfullt uttryck som signalerar byggnaden som förskola. Den stringenta planen kommer från ett rationellt program som ämnar underlätta för samarbetet avdelningarna emellan. Samtliga allrum vetter mot förskolegården och avskiljs från grupprummen genom en korridor som skapar en kommunikation genom hela byggnaden. Korridoren bryts upp genom inre glasväggar som bidrar till överblick mellan rummen, samt grupprum som kopplar på korridoren utan några skiljeväggar.