1/7
Äldreboende Östhammar

2/7
Äldreboende Östhammar

3/7
Äldreboende Östhammar

4/7
Äldreboende Östhammar

5/7
Äldreboende Östhammar

6/7
Äldreboende Östhammar

Analys- och programutredning, system och bygghandlingar. Underlag för detaljplan för Äldreboende

Östhammar, Sverige

Beställare: Byggnadsnämndskontoret, Östhammars Kommun

Byggnadsarea Omsorgsboende ca 5500m2

Byggnadsarea Trygghetsboende ca 3500m2

2009-2011

 

Under 2009 fick Marge Arkitekter uppdraget att ta fram en programhandling för hur man kan utveckla ett ”attraktivt boende på äldre dar” i Kristinelund, ett område söder om vårdcentrum i centrala Östhammar. Området idag består huvudsakligen av skogsbevuxen bergplatå. Syftet med programhandlingen var att visa hur man inom området kan skapa ett vård- och omsorgsboende samt ett antal trygghetsboenden. Genom placering av den nya bebyggelsen bevaras stora delar av skogsområdet så att det fortsättningsvis kan utnyttjas av Kristinelundsskolan, vård- och omsorgsboendet samt kommunens invånare.

Området innehåller ett vård och omsorgsboende med sex vårdavdelningar, totalt 60 boendelägenheter i två plan, ca 5500 kvm samt ca 60 trygghetsboenden.

Vård och omsorgsboendet innehåller förutom boendelägenheter och gemensamhetsutrymmen i respektive vårdavdelning, gemensam entré, restaurang samt lokaler för externa ”vård” aktörer så som kiropraktik, massage, fot- och hårvård som även skall kunna nyttjas av boenden omkring.

Under 2011 vidareutvecklades programhandlingen till detaljplan för Östhammars kommun som också den togs fram av Marge.