1/10
Aberdeen

2/10
Aberdeen

3/10
Aberdeen

4/10
Aberdeen

5/10
Aberdeen

6/10
Aberdeen

7/10
Aberdeen

8/10
Aberdeen

9/10
Aberdeen

Ombyggnad och inredning av kontor

Projektstart:  2017
Byggskede:  2018
Invigning:  2018
BTA:  720 m²

Omfattning:  Analys, skiss, lokalanpassning, gestaltningsprincip, kulörprogram, lös och fast inredning.

Beställare: Aberdeen Asset Management

Fotografi: Johan Fowelin

Hemtrevligt, hållbart och inkluderande har varit ledorden i den nya inredningen för Aberdeen Asset Management.
Ledorden är resultatet från workshops genomförda med verksamheten.
Gestaltningen utgår från lokalens förutsättningar, materialpalett och det som händer utanför fönstret. Platsen i staden.
Återbruk av befintliga möbler, draperier och mattor har kombinerats på nya sätt för att bilda nya relationer och förflytta upplevelsen av inredningen från tidigare strikt till en mer hemtrevligt och inkluderande miljö.
Receptionen tar emot besökaren och i närhet till denna ligger externa mötesrum samt pentry, besökaren blandas avslappnat och otvunget med personalen. Den nya plankompositionen ger ett ljust kontorslandskap med snabb och enkel access till informella möten vid sidan av kontorslandskapet eller konfidentiella samtal i ett av de tre interna mötesrummen.
Enkla material som dammbunden mattlackerad MDF har stått som grund till den del av inredningen som var tvungen att nyproduceras. Särskild vikt har lagts på arbetsplatsernas utformning, tillhörande kontorsfunktioner såsom skåp och förvaringsutrymmen är samtliga specialritade.