1/8
25 kvm

2/8
25 kvm

3/8
25 kvm

4/8
25 kvm

5/8
25 kvm

6/8
25 kvm

7/8
25 kvm

Förslag på Attefallshus till boken 25 kvm

Förlag: Max Ström

Författare: Eva Wrede, Max Isitt

Utgivningsår: 2014

En komplementbyggnad kommer alltid att stå i relation till en befintlig byggnad, stor som liten, hög som låg. Rummet, eller relationen som uppstår mellan den befintliga byggnaden och den nya komplementbyggnaden kan i vissa tillfällen upplevas som en livlös eller oprogramerad plats, om man inte tar väl hand om landskapet och platsbearbetningen. Därför blir vårt angreppssätt att komplementbyggnaden ger en ny upplevelse åt naturen eller till gårdsrummet. Komplementbyggnaden blir snarare en del eller ett komplement till naturen än att vara ett komplement till huvudbyggnaden.

Genom att vinkla/slipa komplementbyggnadens volym och använda ett enhetligt materialsystem av träpanel på både tak och fasader är tanken att byggnadens alla sidor kan ”användas”. Lutande fasader som övergår i sitt- och liggplatser, utekök, klättervägg, soldäck, sandlåda eller inbyggd kryddträdgård gör att de 25m2 i praktiken utgör en större yta än sitt eget footprint. Upplevelsen av den omkringliggande naturen stärks både ut och invändigt genom de vinklade fasaderna och fönsternas riktade utoch inblickar och ger en känsla av att vara ”ett med naturen”. Eftersom livet på tomten, vare sig den ligger i skärgården, i fjällen eller i ett villaområde, försiggår utomhus och i tät relation till trädgården och landskapet runt omkring tomten, är det en styrka om komplementsbyggnadens utsida kan vara med och generera eller uppta en del av dessa utomhusaktiviteter. Att sitta på en stubbe, sola på en klippa eller fixa i trädgården. En aktiv exteriör skapar naturligt liv och aktivitet i rummet mellan byggnaderna och stärker reationen mellan dem.