Marge Arkitekter arbetar med samtida arkitektur utifrån ett analys- och programarbete som leder till strategiska och starkt konceptuella lösningar. Analysarbetet är ett verktyg för att zooma ut och i en vidare mening undersöka platsen utifrån fysiska och sociala faktorer. Målsättningen är att genom starka arkitektoniska idéer skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbara miljöer.

Vi tror på ett nära samarbete med våra beställare där vi inleder arbetet med en plats- och programanalys. 

I vårt arbete är alla stadier av processen lika intressant. Vi arbetar brett över skalor då ett litet projekt kan ge inspiration till ett stort projekt och tvärtom.

Parallellt med verksamheten deltar vi i undervisningen på Arkitekturhögskolor och i juryarbeten.

Marge Marge
Marge