20 december 2019
En vinterhälsning från Marge

EN VINTERHÄLSNING FRÅN MARGE

Bilden är från naturreservatet i Upplands Väsby var vi transformerat en äldre container till foderförråd och pitstop för naturströvare. 

 

I år bidrar vi med ytterligare 5000 träd. 

19 december 2019
Pye on the cover of 'Sten'

PYE PÅ OMSALGET AV 'STEN'

Läs om processen bakom S-Husets fasad i Sergelhuset. http://www.e-magin.se/paper/bm2gpg7b/paper/1#/paper/bm2gpg7b/1

LÄNK
18 december 2019
Ny kaffebar på Moderna Museet

NY KAFFEBAR PÅ MODERNA MUSEET

2004 fick Marge i uppdrag att rita de publika ytorna på Moderna Museet vilket inkluderade en bokhandel, en restaurang, kontor och en ny entré. 

Vi är otroligt glada för att återigen få förtroendet att arbeta med museets lokaler. 

På uppdrag av ArkDes och Moderna Museet.

6 december 2019
Väsby skola kantin

VÄSBY SKOLA KANTIN

Processbild från bygget av Väsby skola kantin som vi ritat i Upplands Väsby kommun. Projektledning av AFRY

27 november 2019
Nora vårdboende på samråd

NORA VÅRDBOENDE PÅ SAMRÅD

Nora vårdboende är beläget i den idylliska landsbyggdsorten intill Norasjön. Viktiga aspekter i designprocessen har varit relationen till den vackra eken på tomten samt relationen till den omkringliggande villastrukturen. 

27 november 2019
Smickrande uttalande av Malin Duckert (enhetschef på Trädgårdarna) angående vinsten av Vårdbyggnadspriset.

SMICKRANDE UTTALANDE AV MALIN DUCKERT (ENHETSCHEF PÅ TRÄDGÅRDARNA) ANGÅENDE VINSTEN AV VÅRDBYGGNADSPRISET.

”Vi kan tack vare gestaltningen erbjuda en miljö som främjar rörelse, utevistelse och en generös social arena. Det är ett spännande hus som ger både intryck och uttryck. Vi har en målbild att Trädgårdarna ska blir Sveriges bästa äldreboende. Vi får återkommande kvitton på att vi är på rätt väg. Våra hyresgäster ger oss höga betyg i bemötande, känsla av trygghet och att vi utgår från deras åsikter och önskemål”  Malin Duckert Ek, enhetschef på Trädgårdarna.
"Så här motiveras priset:
Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.”
https://etidning.na.se/351/NA-OrebroSydnarke/261291/2019-11-27/10741151/Vardboende-prisas-for-sin-stimulerande-miljo
26 november 2019
Genua 1 är nu på utställning för allmänheten!

GENUA 1 ÄR NU PÅ UTSTÄLLNING FÖR ALLMÄNHETEN!

Efter vinst vid prallellt uppdrag har vi vidareutvecklat transformationen av Genua 1 vid Gärdet, Stockholm. Projektet innefattar en vertikal påbyggnad och i vissa delar en transformation av den befintliga 1950-talsbyggnaden. På tomten uppförs också ett mindre gårdshus med lägenheter. Projektet som helhet kommer generera 55 nya hyresrätter, nya cafélokaler och andra lokaler till uthyrning. 
På uppdrag av MKJ Fastighetsförvaltning. 
#housing#rentalunits#sustainablecitydevelopment#culturalheritage#transformation#funcionalism#contemporary
20 november 2019
Trädgårdarna vinner Vårdbyggnadspriset!

TRÄDGÅRDARNA VINNER VÅRDBYGGNADSPRISET!

"Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är en karaktärsfullt gestaltad byggnad som invändigt präglas av vackra naturmaterial med trä som genomgående material.
Interiört möter öppna gemensamma ytor med välstuderade rumssamband och gränslösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum. De boende ges därmed möjlighet att promenera runt utan återvändsgränder och fritt röra sig mellan avdelningar och allmänna ytor, ut på gårdar, eller till den gemensamma vinterträdgården. Byggnaden är utformad med generösa ljusförhållanden i de öppna, gemensamma köken som är placerade mot gårdarna och de ljusa, enkelsidiga korridorerna. Den gemensamma entrén för besökare, boende, personal, gods och även avlidna ger en möjlighet att få ta del av händelser och rörelse. Tillgängliga och genomtänkta innergårdar med olika gestaltade mark- och planteringszoner uppmuntrar till aktivitet. Byggnaden ger bra förutsättningar för såväl avskildhet som sociala möten.
Utformningen är väl förankrad i goda exempel och tillgänglig forskning och har resulterat i en miljö som tar hänsyn till alla sinnen och stödjer det friska."
 
https://www.forumvardbyggnad.se/stipendier_priser/vardbyggnadspris/vinnare_2019/
LÄNK
13 november 2019
Följ utvecklingen av S-Huset vid Sergelstorg!

FÖLJ UTVECKLINGEN AV S-HUSET VID SERGELSTORG!

Den befintliga fasadstenen demonterades och tvättades för att åter klä den nya fasaden. S-huset ingår i Platinum LEED-certifierade Sergelhuset, ett 85500 kvm stort projekt mitt i centrala Stockholm. I fem år har Marge varit ansvariga för den övergripande områdesplanen och vi utvecklar nu de sista fasaddetaljerna för det tre byggnaderna H-Huset, S-Huset och Paviljongen. 

På uppdrag av Vasakronan. 

vasakronan#margearkitekter#veidekke#zengun#reuse#transformation#restoration

#sustainabletransformation#socialsustainability#sustainablecityplanning#cityplanning

7 november 2019
Transformation i Hjorthagen

TRANSFORMATION I HJORTHAGEN

Vy från Hjorthagen var vi jobbar med restaurering och transformation av den här Backström & Reinius-pärlan från 1962!
Efter att ha tjänat som vårdboende sedan 90-talet blir byggnaden nu tillbakaförd till sin ursprunliga funktion; pensionärshem eller numera s.k. seniorboende. Transformation genererar 62 lägenheter, alla med balkong och originaldetaljer.
På uppdrag av Micasa Fastigheter.
hashtag#sustainabletransformationhashtag#buildingpreservationhashtag#functionalismhashtag#thebeautyofbudgethashtag

#culturalhistoryhashtag#socialsustainabilityhashtag#backströmreinius

31 oktober 2019
25 nya radhus i Silverdal

25 NYA RADHUS I SILVERDAL

Med inspiration från områdets färger och natur har Marge ritat 25 nya radhus med tre olika typologier. Byggnadernas former anknyter till den befintliga kulturhistoriska bebyggelsens ladugårdsvolymer med plåtbeklädda tak. Alla hem har ljus från flera väderstreck och utsikt till natur. 

24 oktober 2019
Marge i Scan magazine

MARGE I SCAN MAGAZINE

'Architecture that gives something back'
Så glada att se våra projekt i Scan Magazine.

21 oktober 2019
Så glada över att 'the Gardens' är nominerat till Vårdbyggnadspriset 2019!

SÅ GLADA ÖVER ATT 'THE GARDENS' ÄR NOMINERAT TILL VÅRDBYGGNADSPRISET 2019!

Vinnaren presenteras på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 19e november. Trädgårdarna ritades i samarbete med LAND Arkitektur. 

LÄNK
18 oktober 2019
Kungsängen Tibble

KUNGSÄNGEN TIBBLE

Förskola Kungsängen Tibble är snart färdig!

11 oktober 2019
Transformationen av Kv Godset 4 är nu ute på samråd!

TRANSFORMATIONEN AV KV GODSET 4 ÄR NU UTE PÅ SAMRÅD!

Under det senaste året har Marge jobbat med transformationen och ombyggnationen av kontors- och handelsfastigheten Godset 4 som blir en viktig del i det nya centrala Sundbyberg. Det har varit avgörande för oss att jobba vidare med tegel och en varierad skala, för att på så vis knyta an till platsens industriella historia och de existerande byggnaderna. De nya lokalerna kommer bl.a. innehålla kontor, saluhall, takterrasser och takbarer. 
Beställare är Vasakronan.
 
https://vasakronan.se/projekt/godset/
 
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sundbybergs-nya-stationshus-ska-sta-klart-2022/
LÄNK
2 oktober 2019
Trädgårdarna på utställning i Bryssel

TRÄDGÅRDARNA PÅ UTSTÄLLNING I BRYSSEL

Vernissage för utställningen '20 Architectural Projects Against Climate Change' på EU parlamentet i Bryssel ikväll!
Vi stannar på marken här i Stockholm men önskar alla som är där en fantastisk kväll.
Tack Architects Council of Europe för att ni ville ha med vårt projekt i den fina boken och utställningen!
LÄNK
1 oktober 2019
Upptäck Strömkajen på Open House nu på fredag!

FÖRDJUPA DIG I STRÖMKAJEN - OPEN HOUSE NU PÅ FREDAG!

Utmaningen i detta projekt var att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen identitet som samtidigt underordnar sig kringliggande paradbyggnader. Det blev avgörande att skapa byggnader utan baksida, som i skala och utformning upplevs mer som möbler eller skulptur på kajen, snarare än som traditionella byggnader.

LÄNK
26 september 2019
Naturum Trollskogen nominerat till Stenpriset 2019!

NATURUM TROLLSKOGEN NOMINERAT TILL STENPRISET 2019!

"Stenpriset delas ut varje år och belönar arkitekten bakom ett projekt i Sverige där natursten använts på ett Estetiskt, Hållbart och Nyskapande sätt!"
 
LÄNK
25 september 2019
Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

MARGE ÄR MED!

..

LÄNK
17 september 2019
Marge på Business Arena

MARGE PÅ BUSINESS ARENA

Låt oss mingla och prata om hållbar stadsutveckling på Business Arena. Ovan ses våra projekt Sergelhuset (Stockholm), Trädgårdarna (Örebro) och Fredriksskans (Kalmar).

#housing #rentalunits #sustainability#citydevelopment #office #trading #culturalheritage #recycling #sustainablebuildingmaterials #socialsustainability #socialproperties

26 augusti 2019
Skebäck i NA

SKEBÄCK - ETT AV VÅRA SPÄNNANDE STADSPLANERINGSPROJEKT I ÖREBRO!

Vi är så glada över att få arbeta med detta vackra Örebro-område i samarbete med Länsgården Fastigheter och Örebro kommun.
Genom att addera ny vårdcentral, vårdboende, bostäder och förskola strävar projektet efter att främja ett blandat och aktiverat kvartar intill riksintresset Wadköping.

Läs mer i Nerikes Allehanda via länk 

LÄNK
5 juli 2019
sommarhälsning

MARGE ÖNSKAR ALLA EN HÄRLIG SOMMAR

...

3 juli 2019
Rapport från Almedalen

ALMEDALEN: TACK FÖR ATT NI VAR MED OCH LYSSNADE!

Seminariet mynnade ut i spännande samtal och diskussioner kring

- Kvalitet; vad och hur ska vi bygga? Vilka hinder finns för att detta ska uppnås?
En enighet om att vi måste bistå med kunskap för att det nya vårdboendet inte ska bli en regelstyrd institution. Engagemang och kontinuitet är även viktigt för att vårdboendet ska kunna utvecklas och förbättras.

- Sammanhang; vikten av att skapa byggnader och bostäder som relaterar till platsen och dess omgivning. Samt att interiör och exteriör relaterar till varandra.

- Framtiden; Vad kan vi vänta oss från framtidens hyresgäster?
En enighet om att de förmodligen kommer efterfråga en större grad av valbarhet, individualisering, digitala platser och tjänster.

Se hela samtalet här
https://www.youtube.com/watch?v=rfI1fZBfjyc#action=share

Ta gärna del av SVT's granskande repotage 'Det sista hemmet' här
https://www.svt.se/special/det-sista-hemmet/

Tack!

#framtidensboendeföräldre #hållbartbyggande #meningsfullvardag #socialhållbarhet #vårdboende

2 juli 2019
Välkommen på Marges seminarium

VÄLKOMMEN PÅ MARGES SEMINARIUM 'VÄRDESKAPANDE MILJÖER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN' I MORGON KL. 9, ARKITEKTURTRÄDGÅRDEN.

Seminariet går även att livestrema här: https://www.arkitekt.se/. Väl mött!
/Katarina, Susanne, Erik and Linda - Marge

1 juli 2019
Välkommen på vårt seminarium om värdeskapande miljöer för vård- och omsorgsboenden!

VÄLKOMMEN PÅ VÅRT SEMINARIUM OM VÄRDESKAPANDE MILJÖER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN! ARKITEKTURTRÄDGÅRDEN, ALMEDALEN ONSDAG 3/7 KL 9.00

Värdeskapande vård- och omsorgsbostäder

Behovet av vård- och omsorgsboenden ökar för varje år, både i och utanför storstadsområden (Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019). Idag uppger nära hälften av landets kommuner att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre, dvs de boendeformer som regleras i socialtjänstlagen. Nästan en tredjedel av kommunerna ser inte att de kommer att ha lyckats täcka behovet vare sig på två eller fem års sikt. Vi står alltså inför en kraftigt ökad utbyggnad av bostäder som i hög grad styrs av myndighetskrav, arbetsmiljökrav och krav på yteffektivitet, samtidigt som de ska fungera som hemmiljö för en allt större andel av befolkningen. De flesta är dessutom fortfarande oplanerade. Hur kan vi möta utmaningen utan att ge avkall på den äldres behov av en meningsfull vardag och en trygg boendesituation? Hur kan våra vård- och omsorgsboenden generera mervärden inte bara för hyresgästen, utan samhället i sin helhet?

Fel fokus vid nybyggnation av vård- och omsorgsboenden
Under våren gjorde SVT Nyheter Öst en granskning av över 100 planritningar för äldreboende som byggts eller planerats under de senaste två åren över hela Sverige. Granskningen visar att vart fjärde helt saknar bostäder i markplan. Dit förläggs istället andra funktioner, ofta av administrativ karaktär. Mer än hälften av äldreboendena byggs dessutom med avdelningskök som de boende inte får gå in i, något som ofta motiveras av hygien- och säkerhetsskäl. För de boende – ofta med en demensdiagnos – innebär det att de förlorar möjligheten att själva välja om de vill vara inne eller ute. Livsmedelsverket, som identifierat undernäring som en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen, är tydliga i sina riktlinjer: bra måltider är inte bara själva maten, utan en lika viktig del är att väcka aptit och skapa matglädje. En bra måltid minskar undernäring, ensamhet och höjer livskvalitén. Undernäringen är dessutom kostsam – den ökar både risken att falla och vårdbehovet. 2017 var nästan var sjätte person av personer över 65 år som tar del av den offentligt understödda äldreomsorgen räknade som undernärda.

Lyssna på forskningen
När vi bygger för vår åldrande befolkning, behöver vi göra det bättre. Vi behöver lyssna på forskningen och skapa miljöer som främjar hälsa och ett värdigt liv även för de som kanskeinte längre kan föra sin egen talan. Forskning visar entydigt på utemiljö och närhet tillgrönska som en betydelsefull källa till människors återhämtning, rehabilitering ochvälmående. Grönska bidrar till minskad stress och gröna gårdar kan tillsammans med andra gemensamma rum ge de boende en möjlighet att möta anhöriga på ”hemmamark”, men inte direkt inne på avdelningen. Forskningen (och socialstyrelsens riktlinjer) visar även tydligt på vikten av att få känna delaktighet i matlagningen, utifrån sin förmåga, för fungerande måltider. Genom att ta hänsyn till detta redan i skiss-stadiet kan vi tillsammans bygga miljöer som främjar friskhet, inte sjukdom.

Hälsofrämjande omsorgsmiljöer för en hållbar omsorg
På Marge arbetar vi med salutogen design, dvs med ett salutogent förhållningssätt som grund i våra vård- och omsorgsbyggnader. Det innebär att vi fokuserar på det friska, och pådet som är bevisat hälsofrämjande. Centralt är också fokuseringen på en känsla avsammanhang som avgörande för den enskilda individens upplevda hälsa, där sammanhang definieras som att tillvaron upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull.

Hur överför vi det här till byggd miljö för vårdlokaler? Jo: en hanterbar miljö bidrar till goda praktiska förutsättningar för vardagslivet. Den är tillgänglig, användbar och säker. Den skapar god balans mellan individens resurser och omgivningens krav. Utöver det självklara kan det för t ex demenssjuka med ett stort rörelsebehov vara möjligheten att vandra, som tillgodoses. Planen kan utformas så att det bildas slingor genom hus och återvändsgränder. Djupa fönsternischer med sittyta ger möjlighet att vila och bidrar till att promenaden kan ske på den boendes egna villkor. För att stödja begripligheten behöver miljön bidra till god orienterbarhet och ge ledtrådar om vad som är tänkt att försiggå var. Boendelägenheter får gärna utformas med detaljomsorg: vitrinkökskåp ger plats åt privata ägodelar och minnen som ökar känslan av hemmastaddhet och tillhörighet; fönsterbröstningen kan med fördel anpassas i höjd så att även sängliggande kan njuta av utsikten. Matrummet bör vara ett rum där matlagning tillåts pågå. En miljö som bidrar till meningsfullhet ger förutsättningar för olika typer av aktiviteter och social samvaro. Vad som upplevs som meningsfullt är individuellt –därför behöver det alltid finnas valmöjligheter.

Att våra sinnen stimuleras (synintryck, smak, lukt) är avgörande för vår hälsa, och något den byggda miljön alltid bör möjliggöra så långt möjligt. Genom att bygga vårdbostäder som främjar friskhet kan vi på sikt öka de boendes välmående och minska deras vårdbehov.

Välkommen på vårt seminarium om värdeskapande miljöer för vård- och omsorgsboenden! Arkitekturträdgården, Almedalen onsdag 3/7 kl 9.00

Bilden är från vårdboendet Trädgårdarna i Örebro, ritat av Marge Arkitekter och LAND Arkitektur. Foto: Johan Fowelin

26 juni 2019
Susanne på workshop arrangerad av Boverket

SUSANNE INBJUDEN TILL WORKSHOP ARRANGERAD AV BOVERKET

”Boverket har fått i uppdrag av regeringen att Utveckla vårdens miljöer, och ta fram nationell vägledning, kopplat till arkitekturuppdraget Gestaltad Livsmiljö som fokuserar på gestaltning av vår miljö genom arkitektur, landskapsarkitektur, inredning, konst och design.”

25 juni 2019
@tradgardarna - instagram

@TRADGARDARNA - INSTAGRAM

Tack @tradgardarna för att vi får följa ert vardagsliv. Det värmer våra hjärtan att se resultatet av jobbet vi lagt på projektet de senaste fem åren. 


Om ni vill höra mer om hur vi jobbar med vårdboenden besök vårt seminarium ‘Värdeskapande miljöer för vård- och omsorgsboenden’ i Almedalen den 3/7.
#framtidensboendeföräldre #hållbartbyggande #meningsfullvardag #socialhållbarhet #vårdboende

24 juni 2019
Marge i Almedalen

VÄRDESKAPANDE MILJÖER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN - MARGE I ALMEDALEN

Behovet av vård- och omsorgsboenden ökar för varje år, både i och utanför storstadsområden (Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019). Vi står inför en kraftigt ökad nyproduktion av bostäder som i hög grad styrs av myndighetskrav, arbetsmiljökrav och krav på yteffektivitet, samtidigt som den ska vara en fungerande hemmiljö för en allt större andel av befolkningen. Hur kan vi möta utmaningen utan att ge avkall på den äldres behov av en meningsfull vardag och en trygg boendesituation? Hur kan våra vård- och omsorgsboenden generera mervärden inte bara för hyresgästen, utan för samhället i sin helhet?

Välkomna på Marges seminarium om värdeskapande miljöer för vård- och omsorgsboenden, framtidens boende för äldre.

Almedalen onsdag den 3/7 kl. 9.00 – 9.45 Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A, Visby

LÄNK
16 juni 2019
Om Klostergården i Sydsvenskan

OM KLOSTERGÅRDEN I SYDSVENSKAN

'Ett mer blandat innehåll, handel, bostäder, förskola och/eller vårdboende skulle kunna bidra till ökad trygghet och säkerhet.'
 
Glada över att vara en del av denna utvecklingsprocess i Klostergården, Lund 
På uppdrag av Genova. 
LÄNK
14 juni 2019
Om Kumla vårdboende i Nerikes Allehanda

OM KUMLA VÅRDBOENDE I NERIKES ALLEHANDA

..

LÄNK
7 juni 2019
Leading innovators in contemporay architecture

LEADING INNOVATORS IN CONTEMPORAY ARCHITECTURE

Idag firar vi vår nya titel 'leading innovators in contemporary architecture', som utdelades av BUILT Awards. 

24 maj 2019
Trädgårdarna ställs ut på 'TRÄ 19'

TRÄDGÅRDARNA STÄLLS UT PÅ 'TRÄ 2019'

'TRÄ 2019 är en väv av forskning och konst som kan hjälpa dig och mig att fundera kring hur vi formar ett framtida hållbart samhälle.'

https://www.virserumskonsthall.com/utstallningar/
Utställningsfotograf: Bertil Hertzberg

More about The Gardens here http://www.marge.se/projekt/vaardboende-traedgaardarna/…
Projektfotograf (Trädgårdarna): Johan Fowelin

15 maj 2019
1:1 mock up av paviljongens fasad hänger nu vid Sergelstorg!

1:1 MOCK UP AV PAVILJONGENS FASAD HÄNGER NU VID SERGELSTORG!

Den är del av LEED-Platinum-projektet Sergelhuset som består av 85500 kvm mitt i centrala Stockholm. I fem år har Marge varit ansvarig för stadsplanen och vi utvecklar nu de sista fasaddetaljerna för de tre byggnaderna 'H-Huset', 'S-Huset' och Paviljongen. I samarbete med konstnär Gunilla Klingberg. På uppdrag av Vasakronan. 

25 april 2019
Pye föreläser på Plåt 19

PYE FÖRELÄSER PÅ PLÅT 19

'Marge arkitekter vann PLÅTPRISET 2014 för kopparprojektet Nya Strömkajen. I år kommer Pye Aurell Ehrström från Marge tillbaka och presenterar ett nytt projekt med koppartak, Villa Hedberg: Det stora skyddande taket och dess form är grundidén till huset. Koppar valdes då det är ett hållbart och underhållsfritt material som åldras vackert med tiden.'

Läs mer och anmäl dig till PLÅT19 på www.plat19.se

3 april 2019
Susanne och Marie föreläser på Ability Partner

SUSANNE OCH MARIE FÖRELÄSER PÅ ABILITY PARTNER

under temat 'Framtidens boende för äldre 2019' 

26 mars 2019
Skapaskolan och Apotea nominerade till 'Årets Bygge 2019'!

SKAPASKOLAN OCH APOTEA NOMINERADE TILL 'ÅRETS BYGGE 2019'!

Kattis och Linda på gala med prisutdelning för Årets Bygge var vi varit involverade i två av projekten. 

LÄNK
23 februari 2019
About Röhsska in DN

OM RÖHSSKA I DN

'I foajén på entréplanet har takets diamantform inspirerat Marge Arkitekter till ett flexibelt möbelsystem med bänkar och hyllor för den lilla butiken. Delarna kan kombineras på olika fiffiga sätt och färgvalet har styrts av de glaserade tegelfriserna i Arkitekturhallen strax innanför.'

 

LÄNK
22 februari 2019
Röhsska Museet öppnar igen

RÖHSSKA MUSEET NYÖPPNAR

Den nya inredningens formspråk anknyter till Röhsskas kulturhistoriska miljö, men erbjuder också ett samtida formspråk som står i kontrast till den historiska arkitekturen.

Kulörerna i inredningen är tagna från de glaserade tegelfriserna i Arkitekturhallen. Materialen är nya, industrifilt för att dämpa efterklang-stiden i rummet, betsat trä, zink och kork. Materialen understryker de geometriska formerna och bidrar till att skapa en nyfikenhet för design hos besökaren.

 

Foto: Johan Fowelin

18 februari 2019
Om Södertälje C på lokala nyheterna i morse

OM SÖDERTÄLJE C

Trafiknämnden förväntas klubba igenom budget och beslut om upprustningen av stationsområdet var Marge vunnit uppdraget som arkitekt på uppdrag av Trafikförvaltningen SLL. Byggstart planeras till början av nästa år.  

LÄNK
8 februari 2019
Prisutdelning i Frankfurt ikväll

PRISUTDELNING I FRANKFURT IKVÄLL!

Trädgårdarna är nominerade med ett 'special mention' av The German Design Award

5 februari 2019
'Trädgårdarna' på Svenska institutet i Paris

'TRÄDGÅRDARNA' PÅ SVENSKA INSTITUTET I PARIS

Filmen om 'Trädgårdarna' visas på Svenska institutet i Paris, som del av utställningen 'Aiming for Democratic Architecture'. Med start 14/2

LÄNK
30 januari 2019
Villa Hedberg

ETT HUS MELLAN STRAND OCH TALLAR

Nya bilder och text för Villa Hedberg här http://en.marge.se/projekt/villa-hedberg/#

18 januari 2019
Apotea nominerat till Årets Bygge 2019!

APOTEA NOMINERAT TILL ÅRETS BYGGE 2019!

Vi är glada över att ha varit med i teamet bakom Apoteas nya logistiklada som är shortlisted till Årets Bygge 2019

20 december 2018
God Jul (1)

GOD JUL

..

5 december 2018
Fjätervålen

MARGE I PARALLELLT UPPDRAG OM NY HÅLLBAR VINTERBY

Serneke har bjudit in oss till ett parallellt uppdrag om att utforma en ny hållbar Vinterby i Fjätervålen. Marge deltar som ett av tre team. 

23 november 2018
Galten - Vinst! (Team Marge+LAND)

GALTEN - VINST! (TEAM MARGE+LAND)

Väldigt glada över att få fortsätta arbeta med utvecklingen av centrala Lund!

I samarbete med Norcap Development A/S och Wästbygg AB.
Tack för fantastiskt samarbete: Paul Hansson (Antikvarie/Tyréns), Sofia Hammarberg (Trafik/Tyréns), Anna Molén (Stadsutveckling/Tyréns), Matths Järliden (Handel/WAK) and Fredrik Liljeholm (Brand/Tyréns)
LÄNK
22 november 2018
Vad håller över tid och vem avgör det?

VAD HÅLLER ÖVER TID OCH VEM AVGÖR DET?

Louise talar på Fasaddagarna under temat "Arkitekturens roll i en alltmer föränderlig värld"

16 november 2018
Marge vinner parallellt uppdrag om nytt vårdboende i Hagastaden!

MARGE VINNER PARALLELLT UPPDRAG OM NYTT VÅRDBOENDE I HAGASTADEN!

Vi är jätteglada och ser fram emot fortsatt arbete med planprocessen i samarbete med Micasa Fastigheter och Stockholm Stad. Mer info —-> micasa.se/press

12 november 2018
Naturum Trollskogen färdigställt

NATURUM TROLLSKOGEN FÄRDIGSTÄLLT

I samarbete med Karavan Landskapsarkitekter, på uppdrag av Länstyrelsen Kalmar län. Foto: Johan Fowelin. Läs mer på http://www.marge.se/projekt/naturum-trollskogen/?lvl=81

LÄNK
25 oktober 2018
Vinnare av publikpriset - Rödfärgspriset!

VINNARE AV PUBLIKPRISET - RÖDFÄRGSPRISET!

Tack till alla som röstade ❤️

16 oktober 2018
Aberdeen nominerat till Sveriges snyggaste kontor

ABERDEEN NOMINERAT TILL SVERIGES SNYGGASTE KONTOR

Läs mer och rösta här: http://ssk.lokalnytt.se/info/20495

LÄNK
12 oktober 2018
Vinst - Berga hage!

VINST - BERGA HAGE!

I samarbete med Mannersons Fastigheter, får Marge förtroendet att arbeta med detta bostadsprojekt som kommer generera  75 nya hyresrätter.  http://mannersons.se/mannersons-har-vunnit-projektet-berga…/

LÄNK
1 oktober 2018
How do we work with the political goals of creating better public spaces?

HUR JOBBAR VI MED DE NYA POLITISKA MÅLEN OM EN BÄTTRE GESTALTAD LIVSMILJÖ?

Frida från Marge berättar om arbetet bakom 'Brotorget' - Den publika scenen i Bollnäs. Hon deltar även i den efterföljande paneldebatten. Seminariet arrangeras av Svensk Form Dalarna och ArkDes i Falun på Fredag. Alla är välkomna! 

LÄNK
28 september 2018
Vårdboendet Trädgårdarna uppmärksammas med ytterligare två internationella Arkitekturpriser!

VÅRDBOENDET TRÄDGÅRDARNA UPPMÄRKSAMMAS MED YTTERLIGARE TVÅ INTERNATIONELLA ARKITEKTURPRISER!

Ikväll mottager Marge 'The International Architecture Award 2018' för Vårdboendet Trädgårdarna i Örebro, ett samarbetsprojekt med landskapsarkitekterna Land Arkitektur.

Priset delas ut i Athen av The Chicago Athenaeum and The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies .The International Architecture Award är en stor och prestigefylld gala som premierar de allra senaste och mest unika arkitektur- och designprojekten världen över.

Trädgårdarna har även blivit belönade med ett ”Special Mention” i German Design Awards som har prisutdelning i Frankfurt i februari 2019.

20 september 2018
Marge växer, senast med Ulf och Valter - Nu är vi 35 glada lagkamrater!

MARGE VÄXER, SENAST MED ULF OCH VALTER - NU ÄR VI 35!

..

LÄNK
19 september 2018
'Prislappen brukar ofta vara det som avgör vid upphandlingar, men är det lönsamt i längden?'

'PRISLAPPEN BRUKAR OFTA VARA DET SOM AVGÖR VID UPPHANDLINGAR, MEN ÄR DET LÖNSAMT I LÄNGDEN?'

Louise deltar idag i paneldebatten om
'Tävlingar och smartare upphandlingar - för att höja kvalitén' på Business Arena.

Se hela programmet och läs mer via länk nedan. 

LÄNK
29 augusti 2018
” Det lutar åt att Marge arkitekter i Stockholm får gestalta Lunds nya handelskvarter Galten, strax söder om Mårtenstorget.”

'DET LUTAR ÅT ATT MARGE ARKITEKTER I STOCKHOLM FÅR GESTALTA LUNDS NYA HANDELSKVARTER GALTEN, STRAX SÖDER OM MÅRTENSTORGET.'

Vi håller tummarna! 

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-29/sa-kan-lunds-nya-handelskvarter-se-ut

LÄNK
28 augusti 2018
Brotorget i Arkitektur

BROTORGET I ARKITEKTUR

I senaste numret av ArkitekturDu kan fortfarande rösta på Brotorget för Rödfärgspriset 2018 —-> rodfargspriset.se/arkitekternas-rodfargspris @karavanlandskap @margearkitekter @tidskriftenarkitektur #rodfargspriset#arkitektur#bollnäs

LÄNK
20 augusti 2018
En container blir foderförvaring i ett hjorthägn.

EN CONTAINER BLIR FODERFÖRVARING I ETT HJORTHÄGN.

Se fler bilder och läs om idén här på hemsidan.  

LÄNK
17 augusti 2018
Om vårt pågående projekt i Södertälje Länstidning

OM VÅRT PÅGÅENDE PROJEKT I SÖDERTÄLJE LÄNSTIDNING

På uppdrag av Trafikförvaltningen SLL

6 augusti 2018
The Gardens - finalist i Architizer A+ Awards!

THE GARDENS - FINALIST I ARCHITIZER A+ AWARDS!

Kategori: 'Residental - Multi Unit Housing' 
I samarbete med LAND Arkitektur.

LÄNK
6 juli 2018
Glad Sommar!

GLAD SOMMAR!

Vi är på sommarlov och finns åter på kontoret den 6/8. Ovan ses en bild på ett nyligen färdigställt projekt, en foderförvaringsbyggnad i ett Foderhägn i Upplands Väsby. Foto: Johan Fowelin

5 juli 2018
'Trädgårdarna' ställs ut i Berlin

'TRÄDGÅRDARNA' STÄLLS UT I BERLIN

Vernissage för ’NORDIC URBAN SPACES’ idag, utställningen arrangeras av de Nordiska ambassaderna på 'The Felleshus'. Läs mer via länk nedan

LÄNK
4 juli 2018
Louise modererar för ÅF

PÅ ALMEDALEN: LOUISE MODERERAR FÖR ÅF

 Under temat 'Vad betyder en stads identitet för förmågan att attrahera framtidens kompetens?'

2 juli 2018
Restaurering och tillgänglighetsanpassning av Judiska Museet i Gamla Stan

RESTAURERING OCH TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV JUDISKA MUSEET I GAMLA STAN

Judiska Museet får nya lokaler i Gamla stan. De senaste månaderna har vi varit involverade i restaurering och tillgänglighetsanpassning av den gamla synagogan som tidigare även huserat en polisstation, ett sjömanshotell och ett arkitektkontor. Väldigt spännande projekt! Nyligen skrapades dessa gamla dekormålningar fram under väggmålningen. 

LÄNK
21 juni 2018
Marge vinner uppdrag om Södertälje Station!

MARGE VINNER UPPDRAGET OM ATT RITA EN NY STATIONSPAVILJONG FÖR SÖDERTÄLJE STATION!

På uppdrag av Trafikförvaltningen SLL

1 juni 2018
Nytt, spännande uppdrag i gränslandet mellan stad och park!

NYTT, SPÄNNANDE UPPDRAG I GRÄNSLANDET MELLAN STAD OCH PARK!

Nytt, spännande uppdrag i gränslandet mellan stad och park!

Micasa har bjudit in oss till parallellt uppdrag angående Östra Hagastaden. Ambitionen är att platsen som kommer husera vård-omsorgboende, förskola och studentbostäder ska utgöra en naturlig länk mellan Norrtull och riksintresset Nationalstatsparken.

24 maj 2018
Louise inviger utställningen 'Greenhouse Garden – Reflect Project Connect'

LOUISE INVIGER UTSTÄLLNINGEN 'GREENHOUSE GARDEN – REFLECT PROJECT CONNECT' FÖR SVERIGES ARKITEKTER I VENEDIG

Läs mer via länk nedan. 

LÄNK
16 maj 2018
Marge formger ny inredning till Röhsska

MARGE FORMGER NY INREDNING TILL RÖHSSKA

Vi är väldigt glada över att få jobba med Röhsska museet och ser fram emot att tillsammans med verksamheten formge den nya entréinredningen!

Med hjälp av inredningen vill vi ta fram en mötesplats som visar museets verksamhet och initierar en debatt om design. Vi vill väcka intressanta frågor kring samtida innovativ design och historisk miljö. Ett exempel är arkitekturhallens tak vars sektion, material, kulör och mönster känns självklar att relatera till. Håll utkik för fler uppdateringar om projektet. 

Foto: Mikael Lammgård / Röhsska museet

14 maj 2018
Susanne i UMA's programråd

SUSANNE I UMA'S PROGRAMRÅD

Stolta över utvecklingen på Umeå Arkitekthögskola och därför väldigt glada att Susanne nu sitter i programrådet! 

9 maj 2018
Brotorget nominerat till Rödfärgspriset 2018!

BROTORGET NOMINERAT TILL RÖDFÄRGSPRISET 2018!

..

LÄNK
8 maj 2018
Trädgårdarna, där vill jag bo!

TRÄDGÅRDARNA, DÄR VILL JAG BO!

Vi blev väldigt glada över att läsa denna insändare i Nerikes Allehanda.

LÄNK
2 maj 2018
Statsministern besöker Trädgårdarna!

STATSMINISTERN BESÖKER TRÄDGÅRDARNA!

..

LÄNK
2 mars 2018
Full fart med bygghandlingar för Askersund vård- och omsorgsboende!

FULL FART MED BYGGHANDLINGAR FÖR ASKERSUND VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE!

Projektet utformas för att möta 'Miljöbyggnad Silver'.

Landskap: LAND Arkitektur

På uppdrag av Länsgården Fastigheter AB och OBK Sverige. Läs mer under projekt här på hemsidan. 

LÄNK
23 februari 2018
WIN Award 17 - Marge vinnare av 'Museum and exhibition spaces'!

WIN AWARD 17 - MARGE VINNARE AV 'MUSEUM AND EXHIBITION SPACES'!

Projektet 'In Therapy'  utfördes i samarbete med Arkdes och kuratorer David Basulto och James Taylor Foster. 

Juryns motivering

"A stunning and sensitive combination of finely crafted exhibition design but also a successful and delicate interaction between meeting the theme of Alejandro Aravena’s Biennale with the architecture of the Nordic Pavilion. There’s expert craftsmanship in the timber detailing and the consideration of user experiences offers real flexibility"

 

 

 

LÄNK
20 februari 2018
Trädgårdarna i Bauwelt

LÄS MER OM TRÄDGÅRDARNA I BAUWELT

..

14 februari 2018
Marge vidare i det parallella uppdraget om Kv Galten i Lund!

MARGE+LAND VIDARE I DET PARALLELLA UPPDRAGET OM KV GALTEN I LUND!

..

LÄNK
13 februari 2018
Vårdboendet Trädgårdarna i Byggfakta

'VÅRDBOENDET TRÄDGÅRDARNA I ÖREBRO HAR EN HEMLIK OCH GIVANDE BOENDEMILJÖ, NÅGOT SOM GAV PROJEKTET BOSTADSPRISET...'

Om Trädgårdarna i senaste numret av Byggfakta! 

Projektet utfördes i samarbete med LAND Arkitektur, på uppdrag av Skanska och Örebro Kommun.

6 februari 2018
Aiming for Democratic Architecture

AIMING FOR DEMOCRATIC ARCHITECTURE

På torsdag deltar Louise i ett panelsamtal på Stockholm Furniture & Light Fair under rubriken ”Aiming for Democratic Architecture”. Samtalet baseras på en utställning med samma namn som är producerad av Sveriges Arkitekter för Svenska Institutet i samarbete med MYCKET – Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier and Thérèse Kristiansson. Kom och lyssna!

För den som inte har tid på torsdag så går utställningen ”Panorama – Aiming for Democratic Architecture” att besöka på mässan redan idag. Trädgårdarna i Örebro utgör en del av utställningen.

Läs mer här: http://www.stockholmfurniturelightfair.se/news/panorama?sc_lang=en

31 januari 2018
Villa J i 'Svenska Villor'

VILLA J I 'SVENSKA VILLOR'

Läs mer om Villa J i 'Svenska Villor', utgiven av Arkitektur Förlag. 

22 januari 2018
Villa Arkö i Antikmagasinet

VILLA ARKÖ I ANTIKMAGASINET

Se Villa Arkö i Antikmagasinets avsnitt om träarkitektur och hållbart byggande.

LÄNK
19 januari 2018
Trollskogen i RUM

NATURUM TROLLSKOGEN I RUM

Om Naturum Trollskogen i Tidskriften RUM - och just nu byggs det för fullt på Öland!

17 januari 2018
Nya bilder, Silverdal

NYA BILDER AV SILVERDAL VAR GLADA RADHUSÄGARE NU FLYTTAT IN!

Se fler bilder, ritningar och info under projekt. 

Foto: Johan Fowelin

LÄNK
23 december 2017
Byggnadspris för vårdboendet Trädgårdarna

BYGGNADSPRIS FÖR VÅRDBOENDET TRÄDGÅRDARNA

Fin artikel i Nerikes Allehanda angående Trädgårdarna och Årets Byggnadspris.

22 december 2017
God Jul

MARGE ÖNSKAR GOD JUL

..

21 december 2017
Trädgårdarna vinner Örebro kommuns Byggnadspris

TRÄDGÅRDARNA VINNER ÖREBRO KOMMUNS BYGGNADSPRIS 2017

Tack Örebro Kommun för det fina priset vi fick för Trädgårdarna idag! I samarbete med Land Arkitektur. 

Motivering

"Vårdboendet Trädgårdarna på Boglundsängen liknar inget annat. I ett brokigt sam­manhang av gröna ängar, handelslador, verkstäder och en framtida stadsdel ännu utan form har boendet getts ett eget kraftfullt uttryck.

Projektet visar på ett övertygande sätt hur man kan förhålla sig till omgivningen som den ser ut idag och till en oviss framtida stadsutveckling. Toppiga tak och mönst­rade fasader gör huset lätt att känna igen. Det starka arkitektoniska greppet gör att huset självsäkert har landat på platsen. De grönskande innergårdarna vars väggar är täckta av träpanel är centrala i byggnaden. Gårdarna är placerade för att betraktas från många håll och användas av husets alla invånare. Från korridorerna som binder samman lägenheterna och uppmuntrar till inomhuspromenader är grönskan utanför närvarande. När det regnar och är kallt finns inglasade uppvärmda trädgårdsrum för både växter och gemenskap.

Projektet visar på stor inlevelse i platsen och i de boen­des villkor och behov. Trädgårdarna är ett föredömligt exempel på hur omsorgsfullt gestaltad arkitektur kan bidra till god boendekvalitet och arbetsmiljö och är en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2017"

LÄNK
29 november 2017
Vi är glada vinnare av Bostadspriset!

VI ÄR GLADA VINNARE AV BOSTADSPRISET!

"Trädgårdarna blir första vårdboendet att prisas för årets bästa bostad"

Stort Tack till alla inblandade:
LAND Arkitektur, Marie Villman och alla på Örebro Kommun, Stadsarkitekt Peder Hallkvist, Skanska hus väst, Henrik Johansson (AdaBacum), Meta Isaeus-Berlin och Marie Rantanen (konstnärlig utsmyckning) samt visionära politiker och övriga engagerade konsulter och entreprenörer.
LÄNK
28 november 2017
Arkitekturgalan 2017

ARKITEKTURGALAN 2017

4 Nomineringar 

3 Projekt

KASPER SALIN-PRISET & BOSTADSPRISET - Trädgårdarna, i samarbete med LAND Arkitektur

GULDSTOLEN - Biografen Sture

SIENAPRISET - Brotorget scen, i samarbete med Karavan Landskap

21 november 2017
Vårt tävlingsförslag för Kv Galten är inlämnat och under bedömning

VÅRT TÄVLINGSFÖRSLAG (MARGE + LAND) FÖR KVARTERET GALTEN ÄR INLÄMNAT OCH UNDER BEDÖMNING. TACK ALLA RÅDGIVANDE PÅ TYRÉNS OCH WAK!

...

LÄNK
14 november 2017
Trädgårdarna nominerat till Bostadspriset 2017!

TRÄDGÅRDARNA NOMINERAT TILL BOSTADSPRISET 2017!

"... Trädgårdarna väcker känslor – både kring åldrandets villkor och arkitektens roll i samhället..."

Läs hela motiveringen här https://www.arkitekt.se/nominerade-till-bostadspriset-2017/

Bilden ovan är en stillbild från en film som Marge gjort om Trädgårdarna med hjälp av Johan Fowelin och Love Oijens. 

Se hela filmen via länk nedan. 

 

LÄNK
7 november 2017
Biografen Sture nominerat till Guldstolen 2017!

BIOGRAFEN STURE NOMINERAT TILL GULDSTOLEN 2017!

"...Arkitekterna förenar vardagsmagi med respekt för befintliga kvaliteter, och låter det detaljerade trätaket och det blanka stengolvet ge tyngd åt de drömskare inslagen i inredningen, som kassapaviljongens cirkuskänsla..."

Läs hela motiveringen via länk. 

LÄNK
1 november 2017
Modellstudier för nya småhus i Klinga Park, Norrköping.

MODELLSTUDIER FÖR NYA SMÅHUS I KLINGA PARK, NORRKÖPING.

På uppdrag av Conlega ritar Marge 40 nya småhus i olika typologier söder om Norrköping. Klinga Park ligger på en höjd bestående av tallskog med utsikt över stadens golfbanor. Håll utkik efter mer information om projektet!

28 oktober 2017
Trädgårdarna i New York

TRÄDGÅRDARNA I NEW YORK

Susanne presenterar Trädgårdarna på Van Alen Institute. Efteråt en paneldiskussion om "Nature and Wellbeing".

LÄNK
26 oktober 2017
Marge medverkar i utställning på Manhattan

MARGE MEDVERKAR I UTSTÄLLNING PÅ MANHATTAN

Vi är glada över att medverka i Archtober och utställningen 'Aiming for Democratic Architecture' i New York.

En film om Trädgårdarna visas på Van Alen Institute, 26-28 oktober.

Utställningen är en del av 'Swedish Design Moves New York' - ett samarbete mellan Svenska institutet, Sveriges generealkonsulat i New York, Visit Sweden, STHLMNYC och Sveriges Arkitekter.

Ovan ses en stillbild från filmen som vi gjort med hjälp av Johan Fowelin och Love Oijens.

LÄNK
26 oktober 2017
Läs mer om vårt projekt H-huset (del av Sergelhusetprojektet).

LÄS MER OM VÅRT PROJEKT H-HUSET (DEL AV PROJEKTET 'SERGELHUSET').

..

LÄNK
23 oktober 2017
Trädgårdarna nominerat till det internationella priset WAN AWARDS

TRÄDGÅRDARNA NOMINERAT TILL DET INTERNATIONELLA PRISET WAN AWARDS

Se övriga nominerade och motivering via länk

LÄNK
12 oktober 2017
Vikskolan

VIKSKOLAN

Se vårt fina förslag för nya Vikskolan, en F-9 skola med sportshall och lekfull skolgård i Upplands Väsby, på uppdrag av Upplands Väsby kommun. I samarbete med Land Arkitektur

6 oktober 2017
Marge får äran att rita på en potentiell transformation av Sundsvalls stadshus!

MARGE ÄR TILLSAMMANS MED SNÖHETTA OCH HENNING LARSEN INBJUDNA TILL PARALLELLT UPPDRAG FÖR UTVECKLLING OCH TILLBYGGNAD AV SUNDSVALLS STADSHUS!

..

LÄNK
2 oktober 2017
Brotorget nominerat till Sienapriset!

BROTORGET NOMINERAT TILL SIENAPRISET!

Stort grattis till Karavan landskapsarkitekter som har utformat torget där vi fick förtroendet att rita scenbyggnaden!

LÄNK
21 september 2017
Trädgårdarna nomineras till Kasper Salin-priset!

TRÄDGÅRDARNA NOMINERAS TILL KASPER SALIN-PRISET!

Det känns extra roligt att just vårt vårdboende uppmärksammas för sina arkitektoniska kvalitéer. 


"Invid Boglundsängen, i utkanten av Örebro, tar projektet ett urbant och robust första grepp i en oviss framtida stadsutveckling. Ut mot det omgivande landskapet bildar byggnaden en sluten volym med identitetsskapande gavelmotiv. Den invändiga strukturen är tydlig: öppna rum för social samvaro, ordnade kring ett antal välstuderade, grönskande atriumgårdar, erbjuder överblickbarhet och trygghet. Huvudentrén har samordnad godsmottagning och en delvis publik restaurang, ett medvetet grepp av arkitekten för att lyfta fram vardagliga händelser som ett berikande inslag i tillvaron för de boende. Planens tydliga axlar med vyer och ljus från gårdarna och koppling vidare ut i landskapet är omsorgsfullt utformade. Sekvensen av rum tillåter olika grader av gemenskap och avskildhet. Projektet som helhet visar en inlevelsefull och skicklig utformning som tar utgångspunkt i de olika skalor och sociala strukturer som behöver stödjas för att uppnå en värdig boende- och vårdmiljö."

 

Läs mer via länk

LÄNK
19 september 2017
Louise i paneldebatt om trä

LOUISE I PANELDEBATT OM TRÄ

Kan svenska arkitekter ta med sig träbyggandet ut i världen?

I Sverige finns råvaran och nu för tiden även ett konkurrenskraftigt kunnande om hur man bygger i trä på ett estetiskt tilltalande och klimatneutralt sätt. Kan det vara en möjlighet för svenska arkitekter att ta med sig det kunnandet ut i världen? Vad kan arkitekterna göra för att driva utvecklingen framåt? Louise sitter med i morgondagens paneldebatt på Business Arena.

LÄNK
8 september 2017
25 Radhus i Silverdal

25 NYA RADHUS I SILVERDAL

25 radhus byggs just nu i Silverdal, Sollentuna kommun. På uppdrag av ALM Equity har Marge, med inspiration från områdets färger, natur och ladugårdsmotiv, designat tre olika hustyper, alla i två plan med direktkontakt till natur och med närhet till områdets naturreservat. Inflyttning sker I november.

25 augusti 2017
Trädgårdarna på Archello

TRÄDGÅRDARNA PÅ ARCHELLO

..

LÄNK
24 augusti 2017
WIN awards Shortlisting för två av våra museums- och utställningsprojekt

WIN AWARDS SHORTLISTING FÖR TVÅ AV VÅRA MUSEUMS- OCH UTSTÄLLNINGSPROJEKT

Våra projekt för Bonniers Konsthall och "In Therapy" på Venedigbiennalen kniper två av sju platser på WIN Awards shortlist under kategorin "Museum or exhibition spaces 2017". Läs mer och se övriga nomineringar via länk.

LÄNK
23 augusti 2017
Senaste nytt om vårt projekt Sergelhuset i dagens DN

SENASTE NYTT OM VÅRT PROJEKT SERGELHUSET I DAGENS DN

..

17 augusti 2017
Marge medverkar på "Commoning Kits"

MARGE MEDVERKAR PÅ "COMMONING KITS"

Missa inte utställningen "Commoning Kits" i Malmö där Marge medverkar under temat utbildning. Marge står även bakom illustrationen i planchen. Kurator är Kjellander Sjöberg Arkitektkontor

LÄNK
8 juli 2017
Glad Sommar

GLAD SOMMAR

Idag går vi på semester med den glada nyheten att Trädgårdarna är shortlisted på World Architecture Festival under kategorin "Health - Completed buildings". Vi öppnar kontoret igen den 7/8. Marge önskar alla en glad och härlig sommar!

LÄNK
7 juli 2017
Louise kommenterar regeringens arkitekturpolitiska program

LOUISE KOMMENTERAR REGERINGENS ARKITEKTURPOLITISKA PROGRAM

I onsdags fick Marges VD Louise Masreliez möjlighet att kommentera regeringens arkitekturpolitiska program, inför ansvariga ministrar.Louise är positiv till att ministrarna lyfter fram förslag om riksarkitekt,
arkitektonisk kvalitet, ekologisk hållbarhet och ett förändrat fokus på trafikslag i städerna men kom även med ett tydligt medskick:

”- Det är viktigt att inte gestaltningen av våra offentliga rum och
rummen mellan husen glöms bort när vi nu ska bygga 700.000 bostäder och nya stadsdelar växer fram. Det skulle också vara bra om programmet kunde kompletteras med en strategi för social hållbarhet och satsningar på ökad integration.”

LÄNK
4 juli 2017
Louise i paneldebatt

LOUISE I PANELDEBATT PÅ ALMEDALSVECKAN

"Akut arkitektbrist - Hur säkerställer vi kvaliteten i våra byggda miljöer?"

19 juni 2017
Marge söker (5)

MARGE SÖKER

Marge är ett prisbelönt kontor som arbetar med spännande projekt i alla skalor - från stadsplanering, bostäder och kommersiella byggnader till inredning och produktformgivning.
Gemensamt för projekten är en rumsligt utforskande arkitektur som karakteriseras av en innovativ gestaltning och nya användningssätt av material.

Vi tror på ett ansvarstagande inom arkitektur, och tillsammans med våra beställare är ambitionen att ta fram starka arkitektoniska idéer för att skapa socialt och ekologiskt hållbara miljöer.

Vi har fått in spännande uppdrag och söker nu nya medarbetare till vårt kontor.
Till vårt kontor söker vi:

Byggnadsingenjör med intresseför gestaltning som kan konkretisera och realisera koncept i projekteringsskedet. Dina arbetsuppgifter kommer att vara till 80-90% i projektering, vilket bl.a. innebär att ta fram handlingar och föra dialog med installatörer och teknikkonsulter. Vi söker dig som vill och kan bidra med god projekteringsmetodik.

BAS-P är önskvärt men ej ett krav. Revit / BIM önskvärt men ej ett krav

Medverkande/Handläggande arkitekt med stark gestaltningsförmåga och brinnande intresse för god och ansvarstagande arkitektur. Du ska vara utbildad arkitekt, gilla att arbeta i grupp och bidra med engagemang och kreativitet.
Vi söker dig med 3-5 års erfarenhet, Revit / BIM önskvärt men ej ett krav.

Är du intresserad?

Sök med CV och portfolio, max 5 MB till jobba@marge.se

16 juni 2017
MARGE TÄVLAR OM UTVECKLING AV LUNDS STADSKÄRNA

MARGE TÄVLAR OM UTVECKLING AV LUNDS STADSKÄRNA

Marge har som ett av tre kontor blivit uttagna att tävla om utvecklingen av Kv Galten i Lunds stadskärna. Det parallella uppdraget handlar om att förtäta med hög exploatering och vitalisera det centrala kvarteret i Lunds historiska stadskärna. Idag är vi i Lund på startmöte

2 juni 2017
Louise på årligt möte i Reykjavik

LOUISE PÅ ÅRLIGT MÖTE I REYKJAVIK

Louise åker idag till Island för "Meeting of The Nordic Associations of Architects and UIA" i Reykjavik, ett årligt möte där de nordiska arkitektföreningarna träffas och diskuterar förutsättningarna för arkitekturen i de olika nordiska länderna.

1 juni 2017
Ursvikskolan - Årets byggnad i Sundbyberg!!

URSVIKSKOLAN - ÅRETS BYGGNAD I SUNDBYBERG!!

..

LÄNK
1 juni 2017
Intervju med Susanne om Trädgårdarna

INTERVJU MED SUSANNE OM TRÄDGÅRDARNA

..

LÄNK
30 maj 2017
SUSANNE OCH LINDA FRÅN MARGE FÖRELÄSER OM FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

SUSANNE OCH LINDA FRÅN MARGE FÖRELÄSER OM FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

Susanne och Linda deltar som talare på konferensen 'Framtidens boende för äldre' i morgon onsdag. De visar hur Marge jobbar med arkitektur, utformning och inredning som stimulerar alla sinnen för att främja hälsa och vitalitet hos personer med särskilda behov.

Föreläsningen bygger på exempel från flera av våra byggda och pågående vård- och omsorgsprojekt. Konferensen arrangeras av Ability Partner, mer info finns att få via länk. 

LÄNK
29 maj 2017
Pye föresläser på Chalmers

PYE FRÅN MARGE FÖRELÄSER PÅ CHALMERS

Om du befinner dig i Göteborg, missa inte eftermiddagens föreläsning 'Marge in different scales'!
Pye ingår även i tävlingsjuryn för Wernstedt Student Competition ’17. 

LÄNK
17 maj 2017
Marge vidare med Ör centrum

MARGE GÅR VIDARE MED ÖR CENTRUM MARKANVISNING SOM ETT AV TRE KONTOR!

Vårt förslag "Generation Ör" fokuserar på social hållbarhet och mötet mellan generationer, projektet utfördes i samarbete med LAND Arkitektur och Tyréns. På uppdrag av Byggnadsfirman Erik Wallin och Odalen Fastigheter.

LÄNK
12 maj 2017
Grattis Pär

STORT GRATTIS PÄR TILL SVD AFFÄRSBRAGD 2017!

Vi är så glada att ha dig i vår styrelse!

LÄNK
9 maj 2017
Marge på Think Tank i Malmö

MARGE MEDVERKAR I PANELEN PÅ THINK TANK 017 I MALMÖ.

Ämnet är "Common Kits - What creates identity, local involvement and a sense of belonging in an urban district?" Vi kommer även ingå i den efterföljande utställningen på Malmö Form/Design Center i september.

LÄNK
3 maj 2017
Ursviksskolan

URSVIKSSKOLAN NOMINERAD TILL ÅRETS BYGGNAD I SUNDBYBERG

Hjälp oss att rösta fram vårt bidrag via länken.

LÄNK
25 april 2017
Trädgårdarna i Arkitektur

TRÄDGÅRDARNA I ARKITEKTUR

Åtta sidor om Trädgårdarna i senaste numret av Arkitektur. Projektet utfördes i samarbete med Land Arkitektur. Läs mer om projektet här på vår hemsida.

LÄNK
24 april 2017
Marge får nytt ramavtal med Nationalmusuem

NYTT RAMAVTAL MED NATIONALMUSEUM

Vi är glada för nytt ramavtal med Nationalmuseum om utställningar!

På bilden ses ett tidigare projekt som Marge gjort för muséet, se fler bilder här på vår hemsida.

LÄNK
18 april 2017
VÅR LOUISE INLEDNINGSTALAR PÅ ARKITEKTURSCEN STOCKHOLM

VÅR LOUISE INLEDNINGSTALAR PÅ ARKITEKTURSCEN STOCKHOLM

Stockholms stad tar initiativ till Arkitekturscen Stockholm, ett nytt forum för samtal om Stockholms utveckling med fokus på livsmiljö, kvalitet, gestaltning och arkitektur. Louise Masreliez, VD på Marge och ordförande i Sveriges Arkitekter inledningstalar på premiären torsdag kväll.

4 april 2017
Housing project in Fredriksskans, Kalmar

BOSTÄDER I FREDRIKSSKANS, KALMAR

Efter tävlingsvinsten i Fredriksskans, Kalmar drar vi nu igång det spännande arbetet med 108 nya bostäder! Läs och lär mer om projektet här på vår hemsida.

LÄNK
27 mars 2017
Marge söker (4)

MARGE SÖKER

...
24 mars 2017
Marge söker (3)

MARGE SÖKER

...
16 mars 2017
Hallands Konstmuseum (1)

HALLANDS KONSTMUSEUM

Vårt förslag för tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Räckte inte hela vägen till vinst denna gång, vi gratulerar istället White Halmstad till det spännande uppdraget! Läs mer om projektet här på vår hemsida.

LÄNK
15 mars 2017
LINDA OCH SUSANNE FRÅN MARGE FÖRELÄSER PÅ KONFERENS OM FRAMTIDENS SKOLMILJÖ

LINDA OCH SUSANNE FRÅN MARGE FÖRELÄSER PÅ KONFERENS OM FRAMTIDENS SKOLMILJÖ

Tvådagarskonferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017” arrangeras av Ability Partners och börjar idag. Mer info via länk.

LÄNK
8 mars 2017
”Så kan chefsjobb locka fler kvinnor”

”SÅ KAN CHEFSJOBB LOCKA FLER KVINNOR”

Idag, på internationella kvinnodagen publiceras en artikel om jämställdhet och arbetsmarknad på Svd Debatt. Louise Masreliez, VD på Marge och ordförande för Sveriges Arkitekter är en av avsändarna.

LÄNK
13 februari 2017
Marge på Rums maktlista 2017

MARGE PÅ RUMS MAKTLISTA 2017

Tack Tidskriften RUM för den dubbla uppmärksamheten!
Louise Masreliez(5), Marge Arkitekter AB (60) Läs motiveringen via länk.

LÄNK
6 februari 2017
NATURUM TROLLSKOGEN STÄLLS UT PÅ TESSINSKA

NATURUM TROLLSKOGEN STÄLLS UT PÅ TESSINSKA

Marge medverkar ikväll på 'Swedish Design Moves - Where?' som arrangeras av VisitSweden och Form Us With Love på Tessinska Palatset. På utställningen visas bl.a. processmodeller från vårt projekt Naturum Trollskogen (Öland) och vi finns på plats för att berätta om detta. Utställningen är en del av Stockholm design week.

30 januari 2017
Hallands Konstmuseum

MARGE PRESENTERAR FÖRSLAG PÅ RESTAURERING, OM- OCH TILLBYGGNAD OCH AV HALLANDS KONSTMUSEUM

Marge är inbjudna till arkitekttävling gällande om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Idag är vi på plats i Halmstad för att presentera vårt förslag.

 

12 januari 2017
MARGE INBJUDNA TILL TÄVLING OM BOSTÄDER I NORRKÖPINGS KULTURARV

MARGE INBJUDNA TILL TÄVLING OM BOSTÄDER I NORRKÖPINGS KULTURARV

Marge är tillsammans med Conlega inbjudna till arkitekttävling om nya bostäder i Kvarteret Garvaren. Tomten är en del av Norrköpings kulturarv Industrilandskapet. Vi ser fram emot att komma igång med det spännande projektet! LÄNK
22 december 2016
Marge önskar God Jul!

MARGE ÖNSKAR GOD JUL!

I år skänker vi pengar till Läkare utan gränser och Hand in Hand Sweden. Den faluröda fasaden återfinns på vår publika scen vid Brotorget i Bollnäs. Se och läs mer om projektet här på vår hemsida.  

LÄNK
20 december 2016
Marge vinner markanvisningstävling i Fredriksskans, Kalmar

MARGE VINNER MARKANVISNINGSTÄVLING I FREDRIKSSKANS, KALMAR

LÄNK
12 december 2016
Pye, Katarina, Louise och Susanne förlänas Prins Eugen-medaljen 2016 (1)

PYE, KATARINA, LOUISE OCH SUSANNE FÖRLÄNAS PRINS EUGEN-MEDALJEN 2016

Medaljen delas ut för framstående, konstnärlig gärning. Motiveringen lyder:

"Marge Arkitekter startades 2002 av fyra unga arkitekter. Kontoret arbetar med alla arkitekturens skalor, från stadsplaner till inredningar. De har snabbt gjort sig omtalade, som seriösa och skickliga arkitekter. Projekten är rumsligt och materialmässigt innovativa, som båtterminalbyggnaderna på Strömkajen i Stockholm. Senast aktuella med utställningsinredningen i Nordens paviljong vid årets Venedigbiennal. Årets hela fyra Prins Eugenmedaljer för arkitektur är ett erkännande av att arkitektarbete alltsomoftast är kollektivt, där inte alltid någon enskild ”stjärnarkitekt” kan pekas ut. I år ges medaljen till fyra stjärnor!"

Foto: kungahuset.se

LÄNK
28 november 2016
Louise ny ordförande i SA

VÅR LOUISE BLIR NY ORDFÖRANDE I SVERIGES ARKITEKTER.

.

LÄNK
23 november 2016
Bra bostäder för alla till rimligt pris. Hur åstadkommer vi det?

BRA BOSTÄDER FÖR ALLA TILL RIMLIGT PRIS. HUR ÅSTADKOMMER VI DET?

Louise från Marge sitter med i diskussionspanelen på Senioruniversitetets- och ArkDes halvdagsseminarium som inträffar imorgon. För mer information se länk.

LÄNK
23 november 2016
Marge certifieras

MARGE CERTIFIERAS ENLIGT ISO 9001:2015 OCH ISO 14001:2015

Marge är sedan 23 november 2016 kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

LÄNK
18 november 2016
PROJEKTET TORNPARKEN STÄLLS UT I ITALIEN!

PROJEKTET TORNPARKEN STÄLLS UT I ITALIEN!

Finalist-projekten från 'Architecture of Necessity 2016' visas upp som en del av IO CASA RIVA DEL GARDA i Italien, med start idag.

LÄNK
17 november 2016
Marge söker (2)

MARGE SÖKER

...

15 november 2016
Hästskon 12 i dagens DN

HÄSTSKON 12 I DAGENS DN

Läs om vårt projekt Hästskon 12 i dagens DN. På uppdrag av Vasakronan.

LÄNK
10 november 2016
Pye, Katarina, Louise och Susanne förlänas Prins Eugen-medaljen 2016

PYE, KATARINA, LOUISE OCH SUSANNE FÖRLÄNAS PRINS EUGEN-MEDALJEN 2016

Vi på Marge är mycket glada att Pye, Katarina, Louise och Susanne förlänas Prins Eugen-medaljen 2016 för framstående konstnärlig gärning!

LÄNK
25 oktober 2016
Linda och Susanne föreläser om framtidens skolmiljö

LINDA OCH SUSANNE FRÅN MARGE FÖRELÄSER PÅ KONFERENS OM FRAMTIDENS SKOLMILJÖ

På Ability Partners konferens om framtidens skol- och förskolemiljöer 2016 berättar Linda och Susanne om våra skol- och förskoleprojekt i Sundbyberg. Publiken får även höra om vårt arbete med Skapaskolan, i samarbete med Peter Lippman.

LÄNK
21 oktober 2016
Margedag i Örebro

MARGEDAG I ÖREBRO

Igår hade vi Margedag i Örebro med studiebesök på vårt vård- och omsorgsboende Trädgårdarna

11 oktober 2016
Bostadspriset nominering 2016

KV KORTHÅLLAREN NORRA NOMINERAT TILL BOSTADSPRISET

Idag är vi jätteglada över att Svenska Bostäders och vårt projekt Kv Korthållaren Norra, är nominerat till Bostadspriset 2016. Läs motiveringen på Sveriges Arkitekters hemsida (länk nedan) och mer om projektet här på vår hemsida.

LÄNK
7 oktober 2016
LM föreläser på Tisdagsklubben, Moderna Museet

LOUISE MASRELIEZ FÖRESLÄSER PÅ TISDAGSKLUBBEN HOS MODERNA MUSEET

Marge Arkitekter har ritat utställningsarkitekturen till det nordiska bidraget ”In therapy” på Venedigbiennalen. Louise berättar om arbetet med att skapa ett rum för utställningen i Sverre Fehns ikoniska paviljong. Föreläsningen äger rum på tisdag den 11/10, för mer information se följande länk.

LÄNK
4 oktober 2016
Strömkajen nominerat till Sienapriset

STRÖMKAJEN NOMINERAS TILL SIENAPRISET FÖR LANDSKAPSARKITEKTUREN

Grattis Grontmij (numera Sweco) till nomineringen av Sienapriset för Strömkajen och tack för ett härligt samarbete.

Grafisk form och skyltprogram: Charlotte Woon, CH Design

Foto: Johan Fowelin

LÄNK
27 september 2016
Louise Masreliez i intervju

LOUISE MASRELIEZ I INTERVJU

Följ länken för att läsa intervjun med Louise angående nomineringen till ny ordförande i Sveriges Arkitekter. 

LÄNK
26 september 2016
Louise ordförande Sveriges Arkitekter

VÅR LOUISE MASRELIEZ FÖRESLÅS BLI NY ORDFÖRANDE FÖR SVERIGES ARKITEKTER.

- Louise Masreliez är en person som är tydlig, målinriktad, bra på att kommunicera och en bra ledargestalt i arkitekturfrågor, säger valberedningens ordförande Tomas Strömberg.
Följ Länken för att se hela förslaget till den nya styrelsen. 

LÄNK
22 september 2016
Invigning Trädgårdarna

INVIGNING TRÄDGÅRDARNA

Nu flyttas det in i vård- och trygghetsboendet Trädgårdarna i Örebro och det kommer vi att vara med och fira på invigningen 27/9. Då finns vi på plats och berättar om huset.  

LÄNK
14 september 2016
Invigning Brotorget

INVIGNING AV BROTORGET I BOLLNÄS

I lördags var det efterlängtad invigning av Brotorget i Bollnäs där Marge Arkitekter har ritat den röda spånbeklädda scenen. Torget är ritat av Karavan Landskap och möblerna är formgivna av Thomas Bernstrand. 

LÄNK
7 juli 2016
Hästskon på granskning

NU ÄR PLANEN FÖR OMBYGGNAD AV HÄSTSKON 12 VID SERGELS TORG UTE PÅ GRANSKNING/UTSTÄLLNING.

Ett otroligt spännande och komplext projekt. Bland annat blir Malmskillnadsgatan aktiv och tillgänglig genom en ny publik trappa.

Tack till alla inblandade! På uppdrag av Vasakronan.

LÄNK
30 juni 2016
Sommarstängt

MARGE TAR SOMMARLEDIGT MEDAN DET HÄNDER SAKER I BOLLNÄS...

Kontoret stänger v. 27-30 och önskar er alla en riktigt härlig sommar!

23 juni 2016
Annons (1)

MARGE SÖKER

...

1 juni 2016
Marge presenterade på Vårrevyn

MARGE PRESENTERADE PÅ VÅRREVYN

Moa och Jennie från Marge presenterade igår kväll våra nyaste projekt Ombyggnation av Bonniers Konsthall och Utställningsarkitekturen till Nordiska Paviljongen i Venedig på Sveriges arkitekters årliga vårrevy. Bilder på projekten kommer upp på vår hemsida inom kort.

26 maj 2016
Invigning av Nordiska Paviljongen!

INVIGNING AV IN THERAPY I NORDISKA PAVILJONGEN!

Vår utställningsarkitektur till utställningen In Therapy på Venedigbiennalen invigs! På lördag öppnar den för allmänheten. Välkomna förbi och följ länken för att läsa om vår utställningsarkitektur.

LÄNK
19 maj 2016
Virserum

VÅRDBOENDET TRÄDGÅRDARNA OCH TEKNIKBYGGNADEN TORNPARKEN STÄLLS UT I SMÅLAND

I söndags var invigningen av sommarutställningen Trä 2016 – Nödvändighetens Arkitektur på Virserums Konsthall där vi ställer ut med vårdboendet Trädgårdarna och teknikbyggnaden Tornparken.  

 

LÄNK
16 maj 2016
Bonniers i DN

LOUISE INTERVJUAD OM OMBYGGNADEN AV BONNIERS KONSTHALL I DN

Läs om vår ombyggnation av Bonniers Konsthall i dagens DN kultur. Vill du se det med egna ögon så nyöppnar konsthallen nästa söndag med en utställning med tidigare års 79 stipendiater av Maria Bonnier Dahlins stiftelse.

LÄNK
11 maj 2016
Nordiska Paviljongen

DET BYGGS I NORDISKA PAVILJONGEN…

Bygget har startat för vår utställningsarkitektur till Arkitekturbiennalen i Venedig!

3 maj 2016
Brotorget

VÅR PUBLIKA SCEN BÖRJAR VÄXA FRAM PÅ BROTORGET I BOLLNÄS!

2013 vann Marge tillsammans med Karavan Landskapsarkitekter tävlingen om Brotorget i Bollnäs. Denna sommar ska den publika scenen kläs med rödtjärade takspån, en invändig träpanel och en soltrappa i söder för att sedan stå klar framåt Augusti.

LÄNK
28 april 2016
Smedby

1:A PRIS I SMEDBY

Med tre olika hustyper vinner Marge och Conlega marktilldelningstävlingen i Smedby, Norrköping. 

LÄNK
27 april 2016
Jobannons

MARGE SÖKER

...

LÄNK
26 april 2016
Invigning Lilla Alby

INVIGNINGSFEST FÖR LILLA ALBY SKOLA

Marge är stolt på plats på invigningsfesten där personal och elever firar deras nya skola.  

21 april 2016
Arkitektur no 3

STORT OCH SMÅTT AV MARGE I ARKITEKTUR.

I nya numret av Arkitektur kan man läsa både om tegelbyggnaden Lilla Alby skola och om vårt lilla teknikhus i Tornparken som är klädd med avbarkade granstörar!

15 april 2016
Arkitekturstaden Norrköping

ARKITEKTURSTADEN NORRKÖPING

Norrköpings kommun anordnar en föreläsningsserie på Arbetets museum, där Erik Hökby från Marge föreläser på tisdag den 19:e April kl 18-20. Föreläsningen är en del av arbetet kring att ta fram nya riktlinjer för arkitektur i Norrköping. 

LÄNK
12 april 2016
BoNuDå

HUR SER FRAMTIDENS ÄLDREVÅRDSBOENDE UT?

På lördag den 16:e April öppnar utställningen Bo.Nu.Då på Arkdes där vi ställer ut med vårt äldrevårdsboende Trädgårdarna som baseras på den senaste forskningen inom området. 

LÄNK
29 mars 2016
Open call Venice

SEX AV VÅRA PROJEKT STÄLLS UT PÅ DEN KOMMANDE ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG!

F.o.m den 28:e April kan man se våra projekt Lilla Alby Skola, Villa Ekros, Terminalbyggnader på Strömkajen, Äldrevårdsboendet Norra Vram, Teknikhuset Tornparken och Ursvikskolan i den nordiska paviljongen där vi även har fått äran att rita utställningsarkitekturen.

LÄNK
21 mars 2016
Trädgårdarna A+

RÖSTA PÅ TRÄDGÅRDARNA I A+ AWARDS!

Vårdboendet Trädgårdarna är nominerat till A+ Award under kategorin Unbuilt Hospitality.
Följ länken för att rösta fram projektet till publikens pris!

LÄNK
25 februari 2016
Sveriges finaste tak 2016

URSVIKSKOLAN – SVERIGES FINASTE TAK 2016

Protan har korat Ursvikskolan till vinnare i deras tävling Sveriges finaste tak.  ”Juryn anser att byggnaden representerar ett traditionellt sadeltak i en ny kreativ och spännande form. Tradition möter modernitet. Samtidigt relaterar byggnaden till det närliggande villaområdet som på så vis passar in i sitt sammanhang…”

LÄNK
23 februari 2016
Annons

MARGE SÖKER

...

19 februari 2016
Venedigbiennalen 2016

MARGE HAR FÅTT I UPPDRAG ATT RITA UTSTÄLLNINGSARKITEKTUREN I SVERRE FEHNS NORDISKA PAVILJONG PÅ ARKITEKTURBIENNALEN 2016.

Utställningen In Therapy – Nordic Countries Face to Face är en samnordisk produktion som visas i Venedig mellan 28:e maj och 27:e november 2016.

LÄNK
28 januari 2016
Nya tider i kyrkan - NY i nya numret av Arkitektur

NYA TIDER I KYRKAN - NY I NYA ARKITEKTUR

I Arkitektur nr 1 2016 kan man i deras temaartikel Religiösa rum läsa om vår omvandling av en frälsningsarmékyrka till en modern arbetsplats för reklambyrån NY.
Man kan även läsa mer om projektet genom att klicka på länken. 

LÄNK
23 november 2015
Framtidens boende för äldre 2015

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2015

Den 25-26 november håller Ability Partner konferensen "FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015". Linda Björn från Marge Arkitekter föreläser om Vårdboendet Trädgårdarna i Örebro tillsammans med Alf Orvesten, Land Arkitektur och Marie Villman, Boendestrateg på Örebro Kommun. Följ länken för mer info om konferensen.

LÄNK
19 november 2015
STRÖMKAJEN TILLDELAS PRIS I EUROPEAN COPPER IN ARCHITECTURE AWARDS

STRÖMKAJEN TILLDELAS PRIS I EUROPEAN COPPER IN ARCHITECTURE AWARDS

Vi är glada att ha blivit tilldelade ett av fyra hedersomnämnanden i European Copper in Architecture Awards för Strömkajens terminalbyggnader!

”This powerful group of buildings along Stockholm’s waterfront is truly special and defies the mundane ferry terminal building typology. Deferential in scale to their historic neighbours, the buildings make no architectural concessions and instantly add to the city’s heritage.”

LÄNK
10 november 2015
Hästskon ABC

HÄSTSKON I ABC-REPORTAGE

Vårt projekt kvarteret Hästskon vid Sergels torg presenterades på ABC Stockholm igår kväll. Följ länken för att se reportaget på SVT Plays hemsida. (05.37 in i programmet)

LÄNK
17 augusti 2015
NY nominerad till WIN

NY NOMINERAD TILL WIN

NY reklambyrå har blivit nominerade i World Interior News Award under kategorin Workspace Interior. Vinnaren kommer att annonseras på prisutdelningsceremonin i London den 2:a december. Följ länken för att se nomineringslistan. 

LÄNK
26 juni 2015
European Copper Awards

RÖSTA FRAM VINNAREN I ARKITEKTURTÄVLINGEN EUROPEAN COPPER IN ARCHITECTURE AWARDS

Strömkajen har blivit framröstat av en jury att gå vidare i arkitekturtävlingen European Copper in Architecture Awards och nu står det mellan oss och 6 andra finalister som röstas fram på hemsidan. 

LÄNK
16 juni 2015
Byggbilder Korthållaren

BYGGBILDER FRÅN VÅRA BOSTADSHUS I KORTHÅLLAREN

Stockholm & Projekt har lagt ut byggbilder på våra bostadshus i Korthållaren som beräknas färdiga vintern 2015.

LÄNK
15 juni 2015
Världskulturmuseet

MARGE HAR FÅTT UPPDRAGET ATT GESTALTA NYTT FORMKONCEPT FÖR VÄRLDSKULTURMUSEET.

Världskulturmuseet i Göteborg vill genom museimiljöprojektet: Välkommen hem till Världskulturmuseet,  stärka museets mission att vara en plats som i dialog med omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig för en gemensam framtid. Uppdraget innebär framtagande av ett formkoncept för hela museimiljön, med skarpa förslag på scenografisk helhet, samt inredning och ljussättning.

LÄNK
5 juni 2015
Skapaskolan

MARGE HAR FÅTT I UPPDRAG ATT RITA EN NY SKOL- OCH IDROTTSBYGGNAD TILL SKAPASKOLAN I HUDDINGE.

Skolan ska ska stå färdig till hösten 2017 och inrymma 480 elever åk F-9.

Skapaskolan beskriver projektet på sin blogg

” Det är ett drömprojekt att få utforma en fysisk skola från grunden i syfte att stötta den verksamhet vi bedriver, med utgångspunkten att främja mod och förmåga att följa sina drömmar. Två prioriterade förmågor vi främjar är digital förmåga och hälsoförmåga. Vår värderingar är tro på möjligheter, mod att försöka samt sprida glädje. När vi nu formar Skapaskolans framtida fysiska form är det med dessa förtecken. Hur bygger vi en skola som främjar ett lärande som utvecklar mod? Hur bygger vi för att utveckla hälsoförmåga?”

Projektet är ett samarbetet med den amerikansk-australienske arkitekten och forskaren Peter Lippman kring hur vi kan utforma lärmiljöer som främjar våra mål.

LÄNK
12 maj 2015
Hochschule Coburg

PYE AURELL EHRSTRÖM FÖRELÄSER PÅ HOCHSCHULE COBURG

På fredag den 15:e Maj kl 15.00 föreläser Pye på Campus Design på Hochschule Coburg om Marge arkitekter. 

LÄNK
8 maj 2015
Lilla Alby byggbilder ute på Stockholmprojekt

LILLA ALBY SKOLA - BYGGBILDER PÅ STOCKHOLMPROJEKT

På bloggen Stockholmprojekt.blogspot.com finns byggbilder på Lilla Alby Skola som beräknas stå färdigt sommar 2015. 

LÄNK
24 april 2015
25 kvm utställning

25 KVM UTSTÄLLNING PÅ FORM OCH DESIGNCENTER, MALMÖ

11 mars 2015
Hedersomnämnande för Architectural Review Residential Award 2015

HEDERSOMNÄMNANDE FÖR ARCHITECTURAL REVIEW RESIDENTIAL AWARD 2015

Vårt äldrevårds och trygghetsboende 'Trädgårdarna' i Örebro som är ritat tillsammans med LAND arkitektur har blivit hedersomnämnt i Architectural Review Residential Award 2015.

LÄNK
25 februari 2015
Örjan Wikforss: Storartad arkitektur i det lilla formatet

ÖRJAN WIKFORSS: STORARTAD ARKITEKTUR I DET LILLA FORMATET

Länk till Örjan Wikforss artikel i Fastighetsnytt:

LÄNK
17 februari 2015
Marge söker

MARGE SÖKER

...

3 februari 2015
pressträff

PRESSBESÖK HOS MARGE

Marge kickar igång Designveckan med att servera ett smörgåsbord av projekt i olika skalor och får besök av ett 50-tal internationella journalister. 

23 januari 2015
Trädgårdarna short listed i future residential WAN Award 2015 (1)

TRÄDGÅRDARNA SHORT LISTED I FUTURE RESIDENTIAL WAN AWARD 2015

Bland tolv nominerade till WAN Awards bostadspris 2015 var vårt Äldrevårdsboende Trädgårdarna i Örebro ett av fyra projekt (se bild) som kom med på listan som ännu ej är färdigställt. 

"If you think about Sweden as one of the coldest places, they have addressed this factor quite nicely by incorporating greenhouses as public gathering space./.../" kommenterade domare Sharon McHugh under bedömningen i Los Angeles. 

LÄNK
22 januari 2015
Arkitekturens pärlor SVT

"ARKITEKTURENS PÄRLOR" VISAR STRÖMKAJEN

Go'kvälls reportageserie  "arkitekturens pärlor" berättar om båtterminalerna på Strömkajen. Reportaget visades på SVT 1 den 21 januari kl 20 och ligger nu på SVT play. 

LÄNK
5 december 2014
Blueprint

MÖT MARGE I SENASTE PUBLIKATIONEN AV BLUEPRINT

Blueprint beskriver Marge Arkitekter som ett kontor med djupt förankrade projekt till platsen och materialen med en typisk skandinavisk sensibilitet. I intervjun beskrivs sedan både kontoret och några av de projekt som Marge har gjort. 

LÄNK
2 december 2014
jobba

MARGE SÖKER

_

24 november 2014
Marge går vidare i parallellt uppdrag för Hästskon 12

MARGE GÅR VIDARE I PARALLELLT UPPDRAG FÖR HÄSTSKON 12

Att få jobba vidare med Hästskon 12 är otroligt glädjande för oss och inte minst pga tomtens centrala placering i Stockholm stad. (SEB – kvarteret vid Sergels torg) Bedömningsgruppen ansåg t.ex. att ”Marges förvandling av Malmskillnadsgatan till en eftertraktad miljö och adress är mycket övertygande.”

14 november 2014
Strömkajen nominerat till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015

STRÖMKAJEN NOMINERAT TILL EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE – MIES VAN DER ROHE AWARD 2015

Vi är stolta över att ha blivit nominerade till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015. 

Ett pris som söker efter att framhäva förträfflighet, kreativitet och innovation inom Europeisk arkitektur.

LÄNK
12 november 2014
Nominering till årets Kasper Salin - pris

NOMINERING TILL ÅRETS KASPER SALIN PRIS

Strömkajen har blivit nominerat till årets Kasper Salin pris. Vinnaren av de fyra nominerade utses på årets Arkitekturgala som hålls den 28:e November.  Läs mer på Sveriges Arkitekters hemsida. 

LÄNK
11 november 2014
Marge söker...

MARGE SÖKER...

Marge söker medarbetare.

7 november 2014
Marge medverkar i boken "25 kvadrat"

MARGE MEDVERKAR I BOKEN "25 KVADRAT"

Idag utges boken 25 kvadrat – en samlingsbok av Eva Wrede och Mark Isit med olika arkitekters bud på hur ett 25-kvadrats hus kan utformas.  Boken bygger på den lagändring som gör att man nu får bygga komplementbyggnader på 25 kvadrat utan bygglov. Marge bidrar med förslaget ”Ett med naturen”.

LÄNK
3 november 2014
Strömkajen nominerad till Design S

STRÖMKAJEN NOMINERAD TILL DESIGN S

2014 är det första året som Sveriges nationella designutmärkelse Design S öppnar upp för arkitektur som en av kategorierna.  Båtterminalerna på Strömkajen är en av de fem nominerade projekten. Vinnaren utses den 26:e november på DesignDagen 2014 på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Håll tummarna och följ länken för att se övriga nomineringar!

 

LÄNK
22 oktober 2014
Villa Arkö publiceras i I-Housing II

VILLA ARKÖ PUBLICERAS I I-HOUSING II

Det koreanska förlaget Archiworld har precis givit ut sin bok I-Housing II - en samling med bostadsarkitektur från hela världen. Här presenteras vårt projekt Villa Arkö som enda svensk representant.

20 oktober 2014
Pye föreläser på Färgfabriken

PYE FÖRELÄSER PÅ FÄRGFABRIKEN

Den 21:a oktober pågår halvdagsseminariet "BRIDGING - Temporary architecture as catalyst for change". Detta är ett internationellt seminarium där Pye Aurell Ehström kommer att presentera projekt från Marge och deras publika påverkan. 

LÄNK
16 oktober 2014
Workshop i Tbilisi

WORKSHOP I TBILISI

Marge håller en workshop i Georgien angående barnbibliotekens betydelse och möjligheten att göra om det gamla Ungdomspalatset i Tbilisi. 

6 oktober 2014
WAF Marge

MARGE PRESENTERADE BÅTTERMINALERNA PÅ STRÖMKAJEN PÅ VÄRLDSARKITEKTURFESTIVALEN I SINGAPORE

I år hölls Världsarkitekturfestivalen i Singapore där Marge nominerades under kategorin små projekt för våra båtterminaler på Strömkajen. Vi är stolta över vår nominering och vill gratulera vinnarna John Lin + Olivier Ottevaere för deras fina bibliotek i Yunnan, Kina. 

Läs mer om festivalen här:

LÄNK
22 september 2014
Houdini

HOUDINI ÖPPNAR NY BUTIK I GÖTEBORG

På fredag den 26:e September är det äntligen dags för öppningen av Houdinis flagshipstore på Magasingatan 22, Göteborg. Kolla in vår inredning eller ta del i något av Houdinis öppningserbjudande.  

LÄNK
19 september 2014
Norra Vram in das Buch Raumverloren - Architektur und Demenz

MARGE IN DAS BUCH RAUMVERLOREN - ARCHITEKTUR UND DEMENZ

Äldrevårdboendet Norra Vram presenteras i den tyska boken Raumverloren av Eckhard Feddersen och Insa Lüdtke, förlag BIRKHÄUSER - en fantastiskt fin bok om Arkitektur och Demens. 

LÄNK
8 september 2014
Invigning Kungsängen Kulturhus

INVIGNING KUNGSÄNGEN KULTURHUS

Lördagen den 6:e September öppnade Kungsängen Kulturhus äntligen upp dörrarna för allmänheten där Marge har ritat på inredningen av biblioteksdelen. Trots att all möblering ännu inte är på plats kan man redan nu känna hur biblioteket blir en levande samlingspunkt för området. 

13 augusti 2014
Stora Hamnkanalen Göteborg

PARALLELLT UPPDRAG FÖR STORA HAMNKANALEN I GÖTEBORG

Göteborg stad vill förändra området vid Södra och Norra Hamngatan till en mer lockande plats att vistas och efterfrågar ett förslag på ett Low-Line koncept. Marge är ett av tre arkitektkontor som kommer att framlägga en vision för området. 

4 juli 2014
World Architecture Festival Award

STRÖMKAJEN NOMINERAT TILL WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL AWARD

Utav 11 nominerade projekt under kategorin "small project" är Strömkajen det enda skandinaviska bidraget för ett pris i World Architecture Festival Award 2014. Den 1-3 Oktober hålls festivalen i Singapore, där vinnarna kommer att annonseras. 

För övriga nomineringar följ länken. 

LÄNK
3 juli 2014
Hästskon 12

PARALLELLT UPPDRAG FÖR EN AV STOCKHOLM MEST CENTRALA FASTIGHETER

Marge är ett av tre kontor som har prekvalificerat sig till parallellt uppdrag för fastigheten Hästskon 12, en av de mest centralt belägna fastigheterna i Stockholm, vid Sergels torg. Genom ny-, om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse ska en detaljplan tas fram, på uppdrag av Vasakronan tillsammans med Stockholms stad. 

24 juni 2014
"Det måste vara Sveriges finaste kontor"

"DET MÅSTE VARA SVERIGES FINASTE KONTOR"

Från Frälsningsarméns tempel till reklambyrå. Pernilla Ljungbergh från NY reklambyrå intervjuas i Jönköpings-Posten

LÄNK
11 juni 2014
1:A PRIS I NATURUM TROLLSKOGEN

1:A PRIS I NATURUM TROLLSKOGEN

Marge Arkitekter + Karavan Landskap har utsetts till vinnare i inbjuden tävling om naturum på Öland med förslaget "I Skogen finns en oväntad glänta"

"I skogen finns en oväntad glänta anser juryn vara en både vacker och spännande byggnad som med
sin lågmäldhet och intimitet knyter an till Ölands landskap. Byggnaden presenterar fenomenala
genomblickar som ger kontakt med omgivande natur, skapar en lekfullhet och är intresseväckande.
Tomtens centrum bevaras som ett samlande uterum från vilket lederna till Trollskogen utgår och
blir därför på ett naturligt sätt ”porten till naturen”. Anläggningen är befriande enkelt organiserad
och vistelseytan självklar. Förslaget är mycket väl genomtänkt och genomfört. Förslagsställarna
har enligt juryn fångat platsens och Trollskogens själ./.../ "

 

LÄNK
2 juni 2014
Experimental Preservation - boklansering och runda-bordsamtal

EXPERIMENTAL PRESERVATION - RUNDABORDSSAMTAL OCH BOKLANSERING

Rundabordssamtal i samband med boklanseringen av Rem Koolhaas bok 'Experimental Preservation' tar plats på torsdag den 5:e Juni på Emily Harvey Foundation Gallery i Venedig. Louise Masreliez är en av de internationella arkitekter som har blivit inbjuden till diskussionsbordet. Följ länken för mer info. 

LÄNK
27 maj 2014
Louise i Diploma Juryn, KTH

LOUISE I DIPLOMAJURYN PÅ KTH

Den 2:a Juni kl 17.00 i "XYZ"-paviljongen på KTH öppnar en informell runda-bordet-diskussion om arkitektur och pedagogik med den externa juryn som är inbjuden att diskutera studenternas Diplomprojekt på KTH. Bland de inbjudna kritikerna finner man Louise Masreliez från Marge Arkitekter. Är man intresserad av att komma och lyssna så finns mer info på KTH:s hemsida. 

LÄNK
17 maj 2014
Villa Ekros i helgens SvD Magasinet

VILLA EKROS PÅ FRAMSIDAN AV SVD MAGASINET

I helgen kunde man läsa ett 6-sidigt reportage om hur familjen Ekros lever och bor i den Marge-ritade villan. 

12 maj 2014
2:a pris i årets Stockholmsbyggnad 2014

2:A PRIS I ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2014

Grattis OWC arkitekter till 1:a priset i årets Stockholmsbyggnad 2014 med Skagerhuset. Vi är stolta över att ha röstats fram till ett andrapris med terminalerna på Strömkajen.  

LÄNK
16 april 2014
Planering i Malmö 14

PLANERING I MALMÖ -14

I informationsskriften Planerings i Malmö 2014 som utges av Malmö Stadsbyggnadskontor  kan man läsa om Marges vision för Varvstaden. 
Följ länken för att läsa hela artikeln. 

LÄNK
14 april 2014
RÖSTA PÅ ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2014!

RÖSTA PÅ ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2014!

Hjälp oss att rösta fram årets Stockholmsbyggnad 2014 - en tävling anordnad av Stockholms stad.
Marge är nominerade med terminalerna på Strömkajen. Gå in på Stockholms stads hemsida och rösta! 

LÄNK
19 mars 2014
Plåtpriset

PLÅTPRISET 2014 TILLDELAS MARGE FÖR STRÖMKAJEN!

PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen utdelas en gång per år i samband med PLÅT-seminariet. PLÅTPRISET 2014 delades ut på PLÅT14 i Münchenbryggeriet onsdagen den 19mars.

LÄNK
5 mars 2014
Light me up

LIGHT ME UP

Vår armatur Light me up från BLOND Belysning AB pryder Stockholm Universitetet. Mer info om lampan finner du på BLONDs hemsida.

LÄNK
19 februari 2014
Genus Loci

GENUS LOCI - SEMINARIUM

Susanne Ramel och Pye Aurell Ehrström deltog i seminariet och runda-bord-samtalet om kvinnor i arkitekturen anordnat av FORM.

8 januari 2014
TROLLSKOGEN

TROLLSKOGEN

Marge är tillsammans med landskapsarkitekterna Karavan inbjudna till att deltaga i tävlingen naturum Trollskogen på Öland.

14 oktober 2013
MARGE PRESENTERAS I BOKEN 'NORDIC ARCHITECTS - EBBS & FLOWS'

MARGE PRESENTERAS I BOKEN 'NORDIC ARCHITECTS - EBBS & FLOWS'

Ebbs and Flows, andra volymen av Nordic Architects, innehåller projekt från 60 av de ledande kontoren på den nordiska arkitekturscenen. Boken är skriven av David Sokol och utgiven på Arvinius+Orfeus förlag. 

7 oktober 2013
LIGHTHOUSES

"LIGHT HOUSES - UNG NORDISK ARKITEKTUR" STÄLLS UT PÅ ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM

Från den 15 okt till den 16 februari finns den samnordiska utställningen Light Houses som gjordes för Venedig Biennalen 2012 att skåda på Arkitektur- och designcentrum. Marge är en av 32 arkitektkontor som visar fram ett skulpturalt verk som står i samklang med Sverre Fehns nordiska paviljong. 

3 oktober 2013
Örebro

MARGE VINNER INBJUDEN TÄVLING OM ÄLDREBOENDE I ÖREBRO

I förslaget "Trädgårdarna" har vi genom ett samarbete med LAND Arkitektur skapat vård- och omsorgsboende och trygghetsbostäder för äldre, där trädgårdarna och utemiljöerna har fått en primär roll i byggnaden och de boendes välbefinnande.

27 september 2013
arkitektur

BÅTTERMINALERNA PÅ FRAMSIDAN AV ARKITEKTUR

I artikeln 'Kioskernas återkomst' kan man läsa; ”Marges Paviljonger /…/ blir ett med staden genom att försvinna i den. På håll förvandlar mässingsplåtens schatteringar paviljongerna till klipphällar i ett Stockholmskt skärgårdslandskap. De blir en del av naturen självt, först när man kommer nära upptäcker man deras kraftfulla uttryck som arkitektur.”