Susanne Ramel
SUSANNE RAMEL
Arkitekt SAR/MSA

Susanne har arkitektexamen från KTH i Stockholm och Bartlett School of Architecture i London och har arbetat på Cinnober Arkitekter, Berg och Sandellsandberg. 2002 var hon med och skapade Marge arkitekter. Susanne har en gedigen erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med verksamheten och har på ett nyskapande sätt utvecklat arkitekturen för skolor, vård- och omsorgsboenden och bibliotek. Susanne har också arbetat som adjungerad adjunkt för årskurs 1 på KTH, Arkitektur och har under två år suttit med i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Telefon: +46 8 545 919 42
Mobil:+46 709 50 90 22