Katarina Grundsell
KATARINA GRUNDSELL
Arkitekt SAR/MSA

Katarina Grundsell har 20 års erfarenhet som gestaltande och projekterande arkitekt. 2002 var hon med och startade Marge Arkitekter och har varit ansvarig arkitekt i flera av Marges byggda och prisbelönta projekt. Katarina har gedigen erfarenhet av att arbeta i olika skalor från stadsplanering, byggnad till produktdesign, från idé till färdigställande. Katarina har uppdrag som juryledamot i arkitekttävlingar och anlitas även som föreläsare.

Telefon: +46 8 545 919 43
Mobil:+46 709 50 90 23